Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση συστημάτων υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ

Nikolidaki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C521B019-2B67-4507-9513-DBBF8B74DB4A
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Νικολιδάκη, "Αξιολόγηση συστημάτων υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85341
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με την παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπόφευκτες είναι οι συνέπειες στο τομέα της υγείας. Επιπλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο προκύπτει ολοένα και πιο έντονα η ανάγκη για επενδύσεις στον κρίσιμο τομέα της υγείας όπως οι υποδομές, οι υπηρεσίες υγείας κ.ο.κ. εξαιτίας της αυξημένης γήρανσης του πληθυσμού και της εισαγωγής της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, εξαρτάται από το βαθμό ευκολίας της προσαρμογής τους στις τρέχουσες ιδιαιτέρες συγκυρίες και εξελίξεις σε οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Έτσι, η έννοια της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας αποτελεί πλέον το κεντρικό ζήτημα των χωρών, που αποκτά συνεχώς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους και, κατά συνέπεια, του τρόπου βελτίωσής τους. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει στατιστικές μετρήσεις, εις βάθος ανάλυση και ανάπτυξη απτών δράσεων. Η ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας επιτυγχάνεται μέσω κοινών δράσεων διαφόρων παραγόντων, όπως των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των στατιστικών υπηρεσιών, των ερευνητών, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών.Με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχή μας, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθούν και να αξιολογηθούν τα συστήματα υγείας ώστε να συγκριθούν εφαρμογές πολιτικής της υγείας, να απαντηθούν τα κοινά προβλήματα των συστημάτων υγείας, να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές και να συντονιστούν οι εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές υγείας. Για να φέρουμε σε πέρας το σκοπό της έρευνας μας χρησιμοποιήσαμε τις 36 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εφαρμόστηκε η πολυκριτήρια μέθοδος TOSPIS με τη βοήθεια αριθμοδεικτών υγείας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες, σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας της παρούσας διπλωματικής ερευνάς. Το εγχείρημα της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας των χώρων ΟΟΣΑ που πραγματοποιείται με τη χρήση της πολυκριτήριας μεθοδολογίας TOPSIS, κάνει χρήση των εξής κριτηρίων: κατάσταση υγείας, δαπάνες υγείας, χρήση υγειονομικής περίθαλψης, ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, πόροι υγείας, φαρμακευτικές δαπάνες και κοινωνική προστασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά