Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση ανάρτησης αυτοκινήτου με μη γραμμικό ελατήριο

Protogerakis Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F5EA859A-351D-4719-8ABD-F8D08AA091EB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Πρωτογεράκης, "Μοντελοποίηση ανάρτησης αυτοκινήτου με μη γραμμικό ελατήριο ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή έγινε μελέτη ελέγχου μιας ανάρτησης η οποία διαθέτει ένα μηχανισμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα της επιβολής της δύναμης ελέγχου στο ελατήριο μέσω πιεζοηλεκτρικού ενεργοποιητή. Το ελατήριο που θα χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη μελέτη, θα θεωρηθεί ότι έχει μια γραμμική και μια μη γραμμική περιοχή. Το σύστημα ελέγχου υλοποιείται με χρήση τεχνικών ασαφούς λογικής. Ο ελεγκτής θα λαμβάνει μέσω αισθητήρων δεδομένα της κάθετης μετατόπισης και της ταχύτητας του οχήματος και θα παράγει την κατάλληλη δύναμη ελέγχου βάσει κάποιων λεκτικών κανόνων. Στόχος είναι να κατασκευαστεί μια διάταξη η οποία θα δίνει τις κατάλληλες τιμές για την καλύτερη όσο το δυνατόν απόσβεση των διαταραχών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά