Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου στην αντιλαμβανόμενη μελλοντική απασχολησιμότητα των φοιτητών

Tataraki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A160ED48-5969-4BDA-8494-DD83A00B0893
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Ταταράκη, "Ο ρόλος του ψυχολογικού κεφαλαίου στην αντιλαμβανόμενη μελλοντική απασχολησιμότητα των φοιτητών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85477
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις έννοιες του ψυχολογικού κεφαλαίου (Psycological Capital) και της μελλοντικής απασχολησιμότητας (Employability) των φοιτητών. Η έννοια του ψυχολογικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελεί μια θετική κατάσταση του ατόμου και περιλαμβάνει 4 διαστάσεις: α)Ελπίδα (Hope), β)Αυτεπάρκεια (Self-efficacy), γ)Αισιοδοξία (Optimism), δ)Ψυχολογική Ανθεκτικότητα (Resilience). Η μελλοντική απασχολησιμότητα αναφέρεται στην εικόνα που έχουν οι φοιτητές για τον «εργασιακό» τους εαυτό, μετά τη λήξη των σπουδών τους. Η εργασία υποθέτει ότι το Ψυχολογικό Κεφάλαιο έχει μια θετική σχέση με την μελλοντική απασχολησιμότητα. Επίσης, υποθέτουμε ότι σημαντική επιρροή στη σχέση αυτή έχει η ωριμότητα του φοιτητή, καθώς η σχέση ψυχολογικού κεφαλαίου και μελλοντικής απασχολησιμότητας ίσως να είναι ισχυρότερη σε φοιτητές με μεγάλη ωριμότητα. Τέλος, η σχέση ενισχύεται από την ύπαρξη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας του φοιτητή.Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα και στατιστικές αναλύσεις, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε φοιτητές διαφορετικών σχολών. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις μέσω των οποίων μπορούμε εύστοχα να συλλέξουμε πλήθος διαφορετικών απαντήσεων, απόψεων και αντιλήψεων των φοιτητών, τόσο για την μελλοντική απασχολησιμότητα, την καριέρα, τις πεποιθήσεις και τα όνειρά τους, όσο και για την επίδραση της ψυχολογία τους σε αυτά. Παράλληλα εξετάζεται και ο παράγοντας ‘ωριμότητα’ των φοιτητών, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Τέλος, στην παρούσα διπλωματική εργασία αφού παρουσιαστούν, και αναλυθούν, θα γίνουν κατανοητές οι έννοιες του ψυχολογικού κεφαλαίου, της μελλοντικής απασχολησιμότητας, της αντιλαμβανόμενης μελλοντικής απασχολησιμότητας και της ωριμότητας, καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά