Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις

Tsiliki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E5EB9D6-7C79-4139-9423-771919A63448
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Τσιλίκη, "Προσομοίωση μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι αρχές της Μαγνητοϋδροδυναμικής (MHD - Magneto Hydrodynamics) έχουν πολλές εφαρμογές μεταξύ άλλων στη γεωλογία, στην αστροφυσική στη ρευστομηχανική και στην τέταρτη κατάσταση της ύλης, το «πλάσμα». Η MHD θεωρία αποτελεί επιστημονικό αντικείμενο με τεράστιο εύρος και όσον αφορά το ίδιο το φαινόμενο καθώς και τις εφαρμογές του, με συνεχή εξέλιξη. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των εναλλακτικών προσεγγίσεων, που εφαρμόζονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσον αφορά στην προσομοίωση των μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων.Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική και διαδικτυακή αναζήτηση (ακαδημαϊκά άρθρα, εγχειρίδια χρήσης κωδίκων, πληροφορίες στις ιστοσελίδες των κωδίκων προσομοίωσης MHD ροών), καθώς και διάλογος με τους εμπνευστές των διαφορετικών προσεγγίσεων, όταν τα εγχειρίδια και τα ακαδημαϊκά άρθρα δεν ήταν αρκετά για την επικαιροποίηση αυτών των προσεγγίσεων. Η παρούσα εργασία δεν διεκδικεί την ολότητα της καταγραφής των κωδίκων που μπορεί να επιλύουν MHD προβλήματα (για π.χ. δεν αναλύονται αυτοί που επιλύουν σχετικιστικές εξισώσεις, ούτε και όσοι είναι μέρος εμπορικών/μη ελεύθερων προγραμμάτων). Παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εφόδιο για όποιον θέλει να γνωρίσει τη θεωρία της μαγνητοϋδροδυναμικής μέσα από τις εξισώσεις που την περιγράφουν, τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά πλειοψηφία σε ενεργούς κώδικες MHD αυτή τη στιγμή και την εν δυνάμει χρήση τους. Ταυτόχρονα, η ανάδειξη των προβληματικών σημείων και ελλείψεων των υπαρχουσών μεθόδων προσομοίωσης θα συνεισφέρει στο να τεθούν τα σωστά ερωτήματα προς επίλυση για τους ερευνητές στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά