Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα λήψης αποφάσεων και πρόβλεψης βλαβών πλοίων διοίκησης επιτήρησης Πολεμικού Ναυτικού μέσω ανάλυσης δεδομένων

Papaspyros Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEC3B62C-8A5D-426D-8EC0-05368DF32B37
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Παπασπύρος, "Σύστημα λήψης αποφάσεων και πρόβλεψης βλαβών πλοίων διοίκησης επιτήρησης Πολεμικού Ναυτικού μέσω ανάλυσης δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85686
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό να αναλύσει τον όρο “Ανάλυση Δεδομένων” δίνοντας μια συνοπτική αναφορά ως προς το τι είναι και σε ποιους τομείς υπάρχει ήδη και υπήρχε τόσα χρόνια καθώς και παραδείγματα μεθόδων εκμετάλλευσης δεδομένων με σκοπό να βγάλουν ποικιλόμορφα συμπεράσματα - αν και εφόσον υπάρχουν.Αρχικά, θα γίνει αναφορά σε συστήματα και σε βάσεις δεδομένων που μπορούν να δεχτούν μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά και όχι μόνο. Επιπλέον, η μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων, είτε είναι γλώσσες προγραμματισμού είτε είναι έτοιμα τεχνολογικά εργαλεία. Φυσικά, αφού θα έχει γίνει αναφορά στα παραπάνω δεν μπορεί να παραλειφθεί η περιγραφή των πιο διαδεδομένων μεθόδων, τεχνικών και τροπών Ανάλυσης Δεδομένων μεγάλης ποσότητας. Έπειτα, στόχος της διπλωματικής είναι να επικεντρωθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Το ΠΝ αποτελείται από πληθώρα πλοίων όπου όπως είναι φυσικό παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το τύπο του πλοίου αλλά και την παλαιότητα του.Άρα, θα γίνει σύνδεση της χρησιμότητας της Ανάλυσης Δεδομένων με τη περίπτωση του ΠΝ όσον αφορά την αντιμετώπιση βλαβών ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα λήψης απόφασης. Το σύνολο του ελληνικού πολεμικού στόλου συχνά είτε λόγω παλαιότητας, είτε πολυπλοκότητας συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται διαρκώς λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων παρουσιάζουν βλάβες που συχνά και γίνονται αιτία για την μείωση της μαχητικής τους ικανότητας ή ακόμη και για τη καθήλωση τους. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα ασχοληθεί με τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τις βλάβες πλοίων της Διοίκησης Επιτήρησης, τα οποία εφόσον ομαδοποιηθούν και ταξινομηθούν κατάλληλα θα αναλυθούν ωστε να προκύψουν συμπεράσματα και τυχόν προτάσεις.Τέλος, οποιαδήποτε πληροφορία συλλεχθεί από αυτήν την μεταπτυχιακή διατριβή θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ορθή και γρήγορη πρόβλεψη του αποθεματικού των υλικών για τις βλάβες αλλά και για την ετοιμότητα των αντίστοιχων συνεργείων που ανήκουν είτε στο ΠΝ είτε σε ιδιώτες αλλά και των πληρωμάτων των πλοίων. Με αυτό τον τρόπο, τα πλοία θα είναι πάντα σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε κίνδυνο ή απειλή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά