Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση επιχειρηματικής βιωσιμότητας

Xirakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/74E86445-A5FD-49CB-A5EB-3C84902A749E
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ξηράκης, "Αξιολόγηση επιχειρηματικής βιωσιμότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον κύριος είναι ο προβληματισμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και συγχρόνως της βιωσιμότητας αυτών των εταιρειών - οικονομικών μονάδων σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Με γνώμονα τον παραπάνω αυτό προβληματισμό στη παρούσα εργασία αναλύεται η επιχειρηματική βιωσιμότητα (corporate sustainability), ενώ μελετάται η σύνδεση αυτής με τη βιώσιμη ανάπτυξη μίας οικονομίας. Δίδονται διάφοροι ορισμοί και ερμηνείες του όρου της βιωσιμότητας, της επιχειρηματικής βιωσιμότητας, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια μίας οικονομίας. Στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία οι διαστάσεις και τα κριτήρια που συνδέονται με τη επιχειρηματική βιωσιμότητα είναι κυρίως Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά καθώς και Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά. Ωστόσο στη παρούσα εργασία εστιάζεται το ενδιαφέρον σε διαστάσεις που είναι συνδεδεμένες με την Οικονομία, τη Γνώση και τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία μίας εταιρείας - οικονομικής μονάδας, καθώς επίσης και σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία αυτής. Κάποιες από τις κύριες διαστάσεις που συνδέονται με την επιχειρηματική βιωσιμότητα και τη στρατηγική μίας εταιρείας και θα μελετηθούν αφορούν τα εξής: Χρηματοοικονομική - Οικονομική λειτουργία και Επιδόσεις, Καινοτομία και Έρευνα και Ανάπτυξη, διαχείριση Διαδικασιών, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι διαστάσεις των Πελατών και των Προμηθευτών μίας οικονομικής μονάδας. Έτσι με γνώμονα το Ευρωπαϊκό μοντέλο αξιολόγησης (EFQM), το Αμερικανικό βραβείο Malcolm Baldridge, τη μεθοδολογία της Ισορροπημένης Κάρτας επιδόσεων των Norton και Kaplan και την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία θα καθοριστούν οι διαστάσεις και τα κριτήρια της επιχειρηματικής βιωσιμότητας που έχουν άμεση σχέση με την ίδια την εταιρεία - οικονομική μονάδα και αφορούν κυρίως παράγοντες οικονομικούς - χρηματοοικονομικούς και σε παράγοντες που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση αυτής. Αυτά τα μοντέλα αξιολόγησης αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης καθώς και στοχοθέτησης της στρατηγικής και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Τέλος παρουσιάζεται και αναλύεται μελέτη περίπτωσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης με χρήση σχετικών δεικτών βιωσιμότητας από τις διαστάσεις που έχουν αναφερθεί, μετρώντας έτσι τις οικονομικές επιδόσεις άμεσα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις έμμεσα σε συνάφεια με τα παραπάνω μοντέλα αξιολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά