Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τα αποτελέσματα από την ιδιωτική διαχείριση των ελληνικών αεροδρομίων - αξιολόγηση διαχείρισης από την έναρξη των συμβάσεων παραχώρησης έως σήμερα.

Fragkakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2A0F9B03-842B-48BE-91AC-93FB026308CD
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Φραγκάκης, "Τα αποτελέσματα από την ιδιωτική διαχείριση των ελληνικών αεροδρομίων - αξιολόγηση διαχείρισης από την έναρξη των συμβάσεων παραχώρησης έως σήμερα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85912
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι εταιρείες Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε. και Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε. δραστηριοποιούνται στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει λειτουργία δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών Συμβάσεων Παραχώρησης, που υπογράφηκαν στα τέλη του 2015 μεταξύ των παραπάνω Εταιρειών, των μετόχων της Αναδόχου Κοινοπραξίας, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, και οι οποίες έχουν διάρκεια 40 έτη. Στο χρονικό διάστημα πριν την υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης εκδηλώθηκαν μια σειρά αντιδράσεων και άνοιξαν αμέτρητοι κύκλοι συζητήσεων, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμφωνίας.Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά από αυτή τη συμφωνία, έχουμε πλέον στα χέρια μας επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία για την πορεία των αεροδρομίων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε σε τι βαθμό έχουν τελικά υλοποιηθεί οι στόχοι που είχαν εξαρχής τεθεί, σχετικά με την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων, τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών τους διαδικασιών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών τους.Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει εάν και κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης, δηλαδή να εξετάσει τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη FRAPORT Greece. Για το σκοπό αυτό θα μελετηθεί η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια αυτά, θα καταγραφούν τα έργα αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν, θα διερευνηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση των αεροδρομίων και θα παρατεθούν και αξιολογηθούν τα οικονομικά στοιχεία που έχουν προκύψει έως τώρα. Τέλος, θα αναλυθούν μέσω SWOT ανάλυσης όλα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της σύμβασης καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που την χαρακτηρίζουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά