Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρησιακά συστήματα παρατήρησης, απεικόνισης και μοντελοποίησης της περιβαλλοντικής μόλυνσης

Saitis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B1B51BFE-6E64-48AD-AA4E-C45A64BF86E9
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Σαΐτης, "Επιχειρησιακά συστήματα παρατήρησης, απεικόνισης και μοντελοποίησης της περιβαλλοντικής μόλυνσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86093
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην σημερινή εποχή, που το περιβάλλον ασφαλείας εμφανίζεται ιδιαίτερα πολύπλοκο και ασταθές, καίριο πρόβλημα αλλά και μέγιστη πρόκληση αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία αλλά και η μέγιστη αποτελεσματικότητα τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών φορέων σε συμβάντα περιβαλλοντικής μόλυνσης. Όσον αφορά τη Χημική – Βιολογική – Ραδιολογική – Πυρηνική (ΧΒΡΠ) άμυνα, βασική λειτουργία της είναι η έγκαιρη πληροφόρηση (παρατήρηση) – αντίδραση (απεικόνιση της έκτασης και λήψη αντιμέτρων για τον περιορισμό της) καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων μοντελοποίησής της τόσο για την πρόγνωση της όσο και για την απεικόνιση της μετά από την πρόκληση ενός τέτοιου συμβάντος, σε καιρό ειρήνης ή σε περίοδο έντασης - κρίσης. Τέτοια επιχειρησιακά συστήματα παρατήρησης, απεικόνισης και μοντελοποίησης της περιβαλλοντικής μόλυνσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής κάθε πολιτικού ή στρατιωτικού φορέα ο οποίος είτε διαχειρίζεται εν δυνάμει μολυσματικούς παράγοντες είτε δύναται να κληθεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμβάντα. H παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να εξετάσει επιχειρησιακά συστήματα παρατήρησης, απεικόνισης και μοντελοποίησης περιβαλλοντικής μόλυνσης. Επιδιώκει να αποδείξει πως ένα τέτοιο σύστημα, εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί κατάλληλα, μπορεί να συμβάλλει στη μελέτη συμβάντων περιβαλλοντικής μόλυνσης. Σκοπός λοιπόν, της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει σε βάθος, μέσα από έννοιες σχήματα και παραδείγματα, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων βάσει δεδομένων κατά περίπτωση και είδος περιβαλλοντικής μόλυνσης (ενδεχόμενων ή πραγματικών). Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης τέτοιων συστημάτων αναπτύσσονται παραδείγματα μελέτης κατά περίπτωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά