Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική και πολυκριτήρια ανάλυση των εταιρειών διύλισης και διακίνησης πετρελαιοειδών

Bolieraki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A82CA94-7C35-4C04-89B8-14E732B25ADA
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Μπολιεράκη, "Χρηματοοικονομική και πολυκριτήρια ανάλυση των εταιρειών διύλισης και διακίνησης πετρελαιοειδών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86335
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των εταιρειών διύλισης και διακίνησης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα κατά την διάρκεια των ετών 2012 έως 2018. Η μελέτη του κλάδου πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από δύο (2) εταιρείες διύλισης και από δώδεκα (12) εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση αυτή, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, κατά τη διάρκεια των ετών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, με την εφαρμογή πολυκριτήριας μεθόδου, PROMETHEE II, προκύπτει η τελική κατάταξη των εταιρειών, με βάση τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένους δείκτες. Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την μελέτη του κλάδου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά