Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ασφαλείας SEVESO εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων

Vagionaki Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8018BAD2-BB5A-4B7F-A18B-BEFD181C1A47
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Βαγιονάκη, "Αξιολόγηση ασφαλείας SEVESO εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86363
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφορά την Αξιολόγηση Μελέτης Ασφαλείας του Συγκροτήματος Δεξαμενών Πετρελαιοειδών ΕΛΠΕ Κύπρου στον Βασιλικό.Σκοπός της Μελέτης Ασφαλείας είναι να καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εγκαταστάσεων,των χώρων αποθήκευσης,του εξοπλισμού και της υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της, που έχουν σχέση με τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας εντός της εγκατάστασης,παρέχουν αρκετή αξιοπιστία και ασφάλεια.Στα πλαίσια της Μελέτης Ασφαλείας εκτελέστηκαν προσομοιώσεις σεναρίων ατυχημάτων και υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις των ατυχημάτων αυτών.Παράλληλα γίνεται περιγραφή των δραστηριοτήτων,διεργασιών καθώς και του περιβάλλοντος της εγκατάστασης.Στη συνέχεια παρουσιάζεται κατάλογος επικίνδυνων ουσιών και οι ποσότητες τους.Τέλος αναφέρονται πιθανά σενέρια ατυχήματος και οι επιπτώσεις τους ενώ ταυτόχρονα παραθέτονται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά