Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη για τη χωροταξία μέσων παραγωγής και τη δημιουργία ειδικού αποθηκευτικού χώρου προϊόντων υπαίθριας χρήσης

Sourmelakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3DAF9A2-D0A9-459C-A97B-6DBFF2FDAF3A
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Σουρμελάκης, "Μελέτη για τη χωροταξία μέσων παραγωγής και τη δημιουργία ειδικού αποθηκευτικού χώρου προϊόντων υπαίθριας χρήσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86392
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία της παραγωγής ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη σειρά για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, συνήθως σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να νοηθεί ως μια διαδικασία μετατροπής πόρων σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι πόροι που χρειάζονται για την παραγωγή ενός προϊόντος διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που μετατρέπονται για να δημιουργηθεί το προϊόν, δηλαδή τα υλικά, τις πληροφορίες ή τα ενδιάμεσα προϊόντα, και σε εκείνους που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των πρώτων, δηλαδή τους εργαζόμενους και τις μηχανές. Σε μια δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της διαδικασία παραγωγής ένας αριθμός υλικών ή ενδιάμεσων προϊόντων χρησιμοποιείται από τη δεύτερη κατηγορία πόρων για να εκτελεστεί ένα μέρος της διαδικασίας παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα μέρος του τελικού προϊόντος ή ένα ακόμα ενδιάμεσο προϊόν. Για την παραγωγή ενός προϊόντος μπορεί να χρειάζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τέτοιων διαδικασιών, με διαφορετικό χρόνο εκτέλεσης, απαιτώντας πολλές την ύπαρξη επιπλέον χώρου για την αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να γίνει επεξεργασία τους από τον επόμενο σταθμό παραγωγής. Επίσης, ανάλογα με τη ζήτηση απαιτείται διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου των αποθεμάτων των τελικών προϊόντων που θα επιτρέψει την ομαλή αποστολή τους στους αγοραστές.Η χωροταξική διάταξη μιας γραμμής παραγωγής σε έναν υπάρχον χώρο, προγραμματίζοντας σωστά τη βέλτιστη τοποθέτηση αποθηκευτικών χώρων για τα τελικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα, ώστε να γίνεται σωστή εξυπηρέτηση των σταθμών παραγωγής και της ζήτησης, αποτελεί καίριο πρόβλημα της σύγχρονης βιομηχανίας, και ειδικότερα των μικρών παραγωγών και βιοτεχνιών. Μια καλή χωροταξία των σταθμών παραγωγής και των αποθηκευτικών χώρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, την καλύτερη ροή πόρων προς τους σταθμούς παραγωγής, καλύτερες συνθήκες εργασίας και τη βελτίωση του χρόνου παραγωγής.Σε αυτή την εργασία μελετάται το πρόβλημα δημιουργίας ειδικών αποθηκευτικών χώρων για μια βιοτεχνία προϊόντων υπαίθριας χρήσης. Με βάση την υπάρχουσα χωροταξική διάταξη της γραμμής παραγωγής της βιοτεχνίας γίνεται μελέτη για τη βέλτιστη εκμετάλλευση επιπλέον χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει μέρος της παραγωγής και αποθηκευτικό χώρο για τα τελικά προϊόντα. Η βέλτιστη τοποθέτηση των συγκεκριμένων μονάδων γίνεται με γνώμονα τους υπάρχοντες κανονισμούς ασφαλείας και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με αυξημένα οικονομικά οφέλη για τη βιοτεχνία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά