Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: υφιστάμενη κατάσταση και οδηγός εφαρμογής

Trichaki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3BABBF32-AD25-45E9-A00C-ABBFA67BCAD2
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Τριχάκη, "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: υφιστάμενη κατάσταση και οδηγός εφαρμογής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86451
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) αναφέρεται στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση και τις νέες διοικητικές πρακτικές, οι οποίες εισήχθησαν από τις ανωτέρω τεχνολογίες με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, ώστε η τελευταία να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να παρουσιαστούν οι έννοιες και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εν συνεχεία να δοθεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και να παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ακολούθως θα γίνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο και των έργων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε έχουν έστω ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια όπως η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η "Εργάνη", το σύστημα "Ήλιος", η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κα. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί η μελέτη του τρόπου αξιολόγησης της χώρας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και την έκθεση προόδου του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (EDPR) όσο και σε διεθνές επίπεδο με τον δείκτη ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (EGDI) και εν τέλει θα γίνει μία ανάλυση SWOT, μέσω της οποίας προκύπτουν οι τελικές προτάσεις - οδηγός εφαρμογής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά