Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σχολών μηχανικών

Giannadakis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0E62B12-15E4-4979-AF6E-D9C77D539883
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Γιανναδάκης, "Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σχολών μηχανικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86473
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο αποσκοπεί, στην τεκμηριωμένη ανάλυση και παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, στηριζόμενη στις αναλύσεις εξωγενών (ανταγωνιστικά προγράμματα, αγορά, κατηγορίες σπουδαστών) και ενδογενών (πόροι, υπηρεσίες, προοπτικές) παραγόντων των ΠΜΣ.Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και η ανάλυση (εσωτερική, εξωτερική και SWOT) κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος που καλύπτει η σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, για την πλήρη κατανόηση και ενημέρωση ενδιαφερόμενων σπουδαστών και αναγνωστών του Business Plan. Στην συνέχεια, καθορίζονται οι στόχοι και οι τρόποι επίτευξης ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με την εφαρμογή πλάνου Μάρκετινγκ (Marketing Plan).Τέλος, συγκροτείται η Οικονομική Ανάλυση (Δαπάνες, Σενάρια, Παραδοχές), εκτιμώντας την οικονομική εξέλιξη κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής έως το έτος 2023-24, με κύριο σκοπό την επιτυχή συνέχιση λειτουργίας και ανάπτυξης τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά