Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος ακρίβειας κατά ISO ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής

Axakalis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/448FC141-8127-471B-88F4-316462F39309
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Αξακάλης, "Έλεγχος ακρίβειας κατά ISO ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86531
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Είναι ευρέως διαδεδομένο πως η τεχνολογική άνθηση που βιώνουμε, συναντάται σε χιλιάδες πρακτικές εφαρμογές της μηχανολογίας και πιο συγκεκριμένα του κατασκευαστικού κλάδου. Οι τομείς όπως η αεροδιαστημική, η αεροναυπηγική, οι αμυντικές βιομηχανίες, τα υπερσύγχρονα ερευνητικά προγράμματα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι πετρελαιοβιομηχανιες, η ιατρική και πολλές ακόμη επιστήμες, για την υλοποίηση μιας ιδέας, έχουν κοινό σημείο αναφοράς τον κατασκευαστικό τομέα. Επομένως, είναι αναμενόμενο ότι η αύξηση των κατασκευών συνεπάγεται με αύξηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων, όπου δημιουργεί μια αυξανόμενη ζήτηση για αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και για βελτίωση της ποιότητας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι παραδοσιακοί τρόποι μέτρησης με εργαλεία χειρός όπως παχύμετρα και μικρόμετρα δεν είναι επαρκείς για τις σημερινές ανάγκες επιθεώρησης τόσο σε ακρίβεια όσο και σε ταχύτητα. Στα απαιτητικά αυτά δεδομένα και σε συνδυασμό με υπερσύγχρονες και ταχύτατες γραμμές παραγωγής, ο έλεγχος ποιότητας με την χρήση μηχανών μέτρησης συντεταγμένων (CMM) αποτελεί μονόδρομο.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο δυναμικός έλεγχος ακριβείας της εργαλειομηχανής DMU50 με την χρήση της CMM M574 του εργαστηρίου μικροκοπής και κατασκευαστικής προσομοίωσης (m3). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με την μηχανούργηση ενός πρότυπου δοκιμίου που αναγράφεται στο έβδομο μέρος του ISO 10791 (για τριαξονικές φραίζες) , στο κέντρο κατεργασίας DMU50. Έπειτα, μετρήθηκαν όλες οι ανοχές που αναφέρονται στο μηχανολογικό σχέδιο του δοκιμίου με την χρήση της CMM M574 και αξιολογήθηκε η κατάσταση-ακρίβεια της μηχανής αυτής.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται οι μηχανές μέτρησης συντεταγμένων (ιστορική αναδρομή τους, οι τύποι τους, η λειτουργία τους, οι εφαρμογές τους και τα απαρτιζόμενα μέρη τους). Στη συνέχεια, παραθέτονται τα χαρακτηριστικά της μηχανής μέτρησης συντεταγμένων που αποκτήθηκε από το εργαστήριο μικροκοπής και κατασκευαστικής προσομοίωσης (CMM Mitutoyo M534). Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από τις κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήματα κατασκευής της πλάκας συγκράτησης για την CMM του εργαστηρίου με πρωταρχικό στόχο την μείωση του χρόνου τοποθέτησης πολύπλοκων γεωμετριών ενός ή περισσότερων τεμαχίων προς μέτρηση. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο, η κατασκευή του δοκιμίου σύμφωνα με το ISO 10791-7, όπου στην συνέχεια μετρήθηκαν όλες οι διαστάσεις και γεωμετρικές ανοχές που αναφέρονται στο έβδομο μέρος του ISO-10791 από την CMM M574. Με τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την πιστοποιημένη CMM, εξήχθησαν συμπεράσματα για την ακρίβεια της εργαλειομηχανής DMU50 του εργαστηρίου m3 η οποία το κατεργάσθηκε. Τέλος, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα καθώς και τα πορίσματα της τραχύτητας του δοκιμίου αναλύονται και επεξηγούνται στο πέμπτο κεφάλαιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά