Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη δειγματοληπτικών σχεδίων με χρήση ασαφούς λογικής

Poulakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E0E266F-4631-4FAC-917A-938C9C63D415
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Πουλάκης, "Μελέτη δειγματοληπτικών σχεδίων με χρήση ασαφούς λογικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86552
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (SQC-Statistical Quality Control) είναι μια από τις πιο γνωστές εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων και αποτελεί μια από τις κύριες τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Μια από τις τρεις μεθοδολογίες του SQC, στην οποία και επικεντρώνεται η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, είναι ο έλεγχος αποδοχής ή δειγματοληπτικά σχέδια (acceptance sampling). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι ο διαχωρισμός παρτίδων προϊόντων σε αποδεκτές και απορριπτέες, ανεξάρτητα από τις δράσεις ή ενέργειες βελτίωσης/επανόρθωσης που πραγματοποιούνται στη συνέχεια. Στην περίπτωση των απλών δειγματοληπτικών σχεδίων, ο σχεδιασμός των πλάνων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η δειγματοληψία βασίζεται σε δύο παραμέτρους: στο μέγεθος δείγματος n και τον αριθμό αποδοχής c . Η επιλογή των παραμέτρων αυτών γίνεται με την χρήση στατιστικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως τα επίπεδα ποιότητας του παραγωγού και καταναλωτή , καθώς και τα αντίστοιχα ρίσκα του παραγωγού α και καταναλωτή β. Στην πράξη είναι αρκετά δύσκολο ή δεν έχει νόημα τόσο για τον παραγωγό, όσο και για τον καταναλωτή να καθορίσει με ακρίβεια τα κριτήρια αυτά, καθώς επηρεάζονται από μεταβλητούς οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για χαλάρωση των κριτήριών αυτών. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η ασαφής λογική. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί και θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η ασαφής λογική μπορεί να ενσωματωθεί στις παραδοσιακές μεθόδους δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη μπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όσον αφορά την επιρροή συγκεκριμένων παραμέτρων στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου αποδοχής, αλλά και την πρακτική χρήση της ασαφούς λογικής στα παραδοσιακά δειγματοληπτικά σχέδια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά