Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων στην παραγωγή κρητικού ελαιολάδου

Renieri Aimilia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/98775346-A208-4283-86B0-A1695D2832C0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αιμιλία Ρενιέρη, "Εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων στην παραγωγή κρητικού ελαιολάδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της παραγωγικήςευελιξίας με πρακτική εφαρμογή στη βιομηχανία του κρητικού ελαιόλαδου. Οισυνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια ζωής των προϊόντων έχουν καταστήσει την ευελιξία κατά την παραγωγή απαραίτητοστοιχείο για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η μελέτη λοιπόν αυτής της νέαςπροσέγγισης στη βιομηχανική παραγωγή θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις πουασχολούνται με τον τομέα των τροφίμων και συγκεκριμένα με ένα από τασπουδαιότερα κρητικά προϊόντα, το ελαιόλαδο.Μέρη της διπλωματικής εργασίας αποτελούν τόσο το θεωρητικό υπόβαθροκαι οι αναφορές για τη βιομηχανική ευελιξία σε διάφορες περιπτώσεις όσο και μίαποσοτική προσέγγιση που στόχο έχει την πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων σεεπιχείρηση που ασχολείται με τις εξαγωγές ελαιόλαδου. Η μελέτη περιέχει δείκτεςυπολογισμού της ευελιξίας που προέκυψαν μετά από συλλογή δεδομένων από τησυγκεκριμένη επιχείρηση. Οι δείκτες αυτοί καθορίζουν πόσο ευέλικτη είναι μέχριστιγμής η παραγωγική διαδικασία ως προς την ποικιλία προϊόντων, τονπρογραμματισμό της παραγωγής, το ανθρώπινο δυναμικό. Κατά το τελευταίο μέροςγίνονται προτάσεις για το πώς και πόσο μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία και πώς θαμπορούσε να εφαρμοστεί κατά τη διαχείριση μιας νέας επένδυσης με αυξημένεςαπαιτήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά