Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επισκόπηση πολυκριτήριων συστημάτων υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων

Kourgialidaki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19F51034-D8B3-429E-A2B1-3ABDC0461E52
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Κουργιαλιδάκη, "Επισκόπηση πολυκριτήριων συστημάτων υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86718
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που συχνά λαμβάνουν χώρα στους σύγχρονους επιχειρηματικούς φορείς. Η υποστήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και της συμμετοχής πολλών αποφασιζόντων με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, στόχους και επιδιώξεις. Τα Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων (Multiple Criteria Group Decision Support Systems - MCGDSS), που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στον επιστημονικό χώρο και βασίζονται στις μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λήψης ομαδικών αποφάσεων.Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται αρχικά μία εκτεταμένη καταγραφή μιας σειράς χαρακτηριστικών και η εν συνεχεία παρουσίαση των συγκεκριμένων ΣΥΟΑ προκειμένου να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των συστημάτων και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων λήψης ομαδικών αποφάσεων τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών τους προς επιβεβαίωση της χρησιμότητάς τους στη λήψη ομαδικών αποφάσεων σε πραγματικά προβλήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά