Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη εφοδιαστικής λειτουργίας σε φαρμακοβιομηχανίες: προοπτικές και προκλήσεις στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής

Gkikas Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C73497E1-940E-47F2-A9E7-437BFF9A19E1
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Γκίκας, "Μελέτη εφοδιαστικής λειτουργίας σε φαρμακοβιομηχανίες: προοπτικές και προκλήσεις στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86784
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο χώρος της υγείας, σε εθνικό επίπεδο, διαθέτει μια συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, έτσι ώστε να συντονίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες. Οι φαρμακοβιομηχανίες, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγή όσο και στην διάθεση αποτελεσματικών και χωρίς παρενέργειες φαρμάκων. Για να επιτύχουν τους στόχους τους επενδύουν στην ιατρική έρευνα υψηλής στάθμης και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Κρίνεται δε αναγκαία, η γρήγορη προσαρμογή και ενσωμάτωση της νέας γνώσης και των νέων θεραπευτικών μεθόδων για να παραμείνουν οι φαρμακοβιομηχανίες ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς που μπορούν να προσαρμόσουν και να συντονίσουν τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, την μεταφορά και τις πωλήσεις νέων φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψιν τις εκάστοτε ανάγκες του συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, αποτελέσματα από κλινικές έρευνες σε ογκολογικές και νευρολογικές παθήσεις, έχουν αναδείξει νέες θεραπευτικές μεθόδους και πρακτικές που απομακρύνονται από την λογική «ένα φάρμακο για πολλούς». Εν αντιθέσει, προωθείται ένα νέο μοντέλο θεραπείας γνωστό ως «εξατομικευμένη ιατρική», που εστιάζει στο γενετικό υπόβαθρο του ασθενή για την επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου. Η εξατομικευμένη ιατρική ή ιατρική ακριβείας στοχεύει μεταξύ άλλων, την έγκαιρη διάγνωση και την στοχευμένη θεραπεία που με την σειρά τους περιορίζουν την κατάχρηση φαρμάκων καθώς και την καταπόνηση των ασθενών. Εξαιτίας του χρόνου παράδοσης και της ευαισθησίας των φαρμακευτικών προϊόντων, συχνά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς και διατήρησης τους. Επομένως, η προσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας των φαρμακοβιομηχανιών είναι αναγκαία για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στον χώρο της υγείας, την εποχή της στοχευμένης και εξατομικευμένης θεραπείας. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, εστιάζοντας στις φαρμακοβιομηχανίες. Οι περιπτώσεις τριών ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, της GENESIS Pharm, της FAMAR και της PHARMATHEN μελετώνται ως προς τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρώτες τέσσερις μονάδες εξατομικευμένης ιατρικής στην Ελλάδα, γίνεται μια αναφορά στις προοπτικές που δημιουργούνται καθώς και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμακοβιομηχανιών στην προσπάθεια της να προλάβει τις εξελίξεις. 

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά