Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αντοχής και τοπολογική βελτιστοποίηση εμπρόσθιου ψαλιδιού ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας

Christenas Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F39820B-C949-4D2D-B1FC-AFD7907A8620
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Χρήστενας, "Μελέτη αντοχής και τοπολογική βελτιστοποίηση εμπρόσθιου ψαλιδιού ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86815
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη αντοχής και την τοπολογική βελτιστοποίηση του εμπρόσθιου συστήματος της πρωτότυπης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στόχος της μελέτης είναι η μείωση του συνολικού βάρους και η ταυτόχρονη βελτίωση της ακαμψίας του. Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων γίνεται η εφαρμογή των φορτίων που ασκούνται στο σύστημα και στη συνέχεια μέσω της προσομοίωσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα τάσεων και μετατοπίσεων. Βάση αυτών πραγματοποιείται επανασχεδιασμός με στόχο τη βελτίωση της ακαμψίας του. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται η τοπολογική βελτιστοποίηση για μείωση του βάρους. Λόγω των ελεύθερων μορφών που προκύπτουν το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί με τις κλασικές τεχνολογίες παραγωγής. Για το λόγο αυτό προσαρμόζεται το αποτέλεσμα της τοπολογικής βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό του αρχικού ψαλιδιού με στόχο τη δυνατότητα κατασκευής. Τέλος γίνεται επανέλεγχος της αντοχής του πλέον ελαφρύτερου συστήματος στα ίδια φορτία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά