Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός περιεχομένων υλικών στις Φ/Β πλάκες

Malliarakis Myron

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C425E552-B41D-4A14-9233-723A67ADFA08
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μύρων Μαλλιαράκης, "Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός περιεχομένων υλικών στις Φ/Β πλάκες ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86841
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, διερευνήσαμε την δυνατότητα του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των υλικών που εμπεριέχονται στις Φ/Β πλάκες, (σε οποιαδήποτε διαθέσιμη μορφή θρυματοποιημένες ή ακέραιες) προκειμένου να γνωρίζουμε τι ανακυκλώνουμε (είδος υλικών, ποσότητα ανά είδος). Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των περιεχόμενων στις Φ/Β πλάκες υλικών πραγματοποιήθηκε σε πειραματικό επίπεδο στα εργαστήρια του Π.Κ. με την τεχνολογία φθορισμού ακτίνιων Χ (SPECTRO XEPOS της ΑΜΕΤΕΚ, με τεχνολογία ED-XRF) όπου ελέγχθηκαν επεξεργασμένα (απαλλαγμένα από το γυαλί και το υλικό επικάλυψης “EVA” κ.λπ.) προεπιλεγμένα δείγματα θρυμμάτων με συγκεκριμένη κοκκομετρία, Φ/Β πλακών διαφόρων κατασκευαστών. Η θρυματοποίηση των δειγμάτων της Φ/Β πλάκας πραγματοποιήθηκε σε μηχάνημα το όποιο μελετήθηκε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε (σε ημιβιομηχανικη κλίμακα), στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά