Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδίασης συνελικτικών νευρωνικών δικτύων σε αναδιατασσόμενη λογική

Fotakis Tzanis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B26A1038-3D98-4D2F-95CE-0A094BCD6AB0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τζανής Φωτάκης, "Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδίασης συνελικτικών νευρωνικών δικτύων σε αναδιατασσόμενη λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86843
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNNs) έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους σε πολλά πεδία, με την ερευνητική κοινότητα να συνεχίζει να εκπλήσσει τον κόσμο με τις νέες και παράδοξες χρήσεις τους και τα ακόμα πιο συναρπαστικά αποτελέσματά τους. Η άνοδος των νευρωνικών δικτύων γενικά, και ιδιαίτερα των CNNs, δημιουργεί την ανάγκη hardware επιτάχυνσης των τόσο υπολογιστικά ακριβών εφαρμογών, για να επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα και ενεργειακή απόδοση. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των νευρωνικών δικτύων μπορεί να τρέξει παράλληλα τα κάνει ιδανικά να εκμεταλλευτούν την ευελιξία που παρέχουν οι FPGAs σε επίπεδο υλικού. Aυτή η εργασία παρουσιάζει μία hardware πλατφόρμα, στοχευμένη σε FPGAs, για εύκολη και δομημένη σχεδίαση inference επιταχυντών νευρωνικών δικτύων. Η πλατφόρμα αυτή είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την ευελιξία και την μεταφερσιμότητα, ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από διάφορες FPGAs. Ακόμα, λόγω της επεκτασιμότητάς της, μπορεί εύκολα να γίνει η προσθήκη νέων τύπων layer αλλά και των αντίστοιχων επιταχυντών τους. Επιπλέον, μπορεί να κλιμακωθεί χρησιμοποιώντας πολλαπλές FPGAs, όπως το QFDB, μία πλατφόρμα τεσσάρων διασυνδεδεμένων FPGAs, σχεδιασμένη από το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Επίσης, μπορεί να εκτελέσει το inference διαφόρων μοντέλων CNN, αλλά το πιο σημαντικό, παρέχει μία πλατφόρμα για εύκολο πειραματισμό και ανάπτυξη αρχιτεκτονικών hardware επιταχυντών νευρωνικών δικτύων. Η προτεινόμενη πλατφόρμα υλοποιήθηκε για την inference επιτάχυνση του δικτύου AlexNet, ενός βραβευμένου CNN, με βάση το οποίο διερευνήθηκαν τα πλεονεκτημάτα και οι αδυναμίες των FPGAs, μελετώντας τον υπολογιστικό φόρτο, τα πρότυπα πρόσβασης στη μνήμη, τη μείωση του bandwidth και της απαιτούμενης μνήμης, καθώς και τις αλγοριθμικές βελτιστοποιήσεις. Τέλος, η εργασία αυτή παρουσιάζει μια σύγκριση των μετρικών απόδοσης μεταξύ της προτεινόμενης πλατφόρμας, ενός επεξεργαστή (CPU), μιας κάρτας γραφικών (GPU) και πλατφορμών επιτάχυσνης νευρωνικών δικτύων από την Xilinx. Παρόλο που δεν εμφανίζονται οφέλη απόδοσης από τη χρήση των FPGAs σε σχέση με μια σύγχρονη GPU, με περαιτέρω ανάπτυξη υπάρχει ακόμα δυνατότητα βελτίωσης, εστιάζοντας στον συνελικτικό επιταχυντή και εκμεταλλεύοντας την ευκολία χρήσης και την επεκτασιμότητα της πλατφόρμας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά