Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το συσωρευτικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα (Cum-CVRPTW) και χρήση αλγορίθμου περιορι-σμένης αναζήτησης (Tabu Search)

Sevastopoulos Ioanni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE3DD3F4-ACAC-4F10-981E-E7B0708287A2
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννη Σεβαστόπουλος, "Το συσωρευτικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα (Cum-CVRPTW) και χρήση αλγορίθμου περιορι-σμένης αναζήτησης (Tabu Search)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86881
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το συσσωρευτικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (Cum-CVRP), είναι ένα ειδικό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων το οποίο υιοθετεί την ανάγκη για γρήγορη εξυπηρέτηση και παροχή κρίσιμων αγαθών μετά από κάποια καταστροφή. Είναι ουσιαστικά μια παραλλαγή του Traveling Repairman Problem, με την προσθήκη του περιορισμού χωρητικότητας και την ύπαρξη ομογενούς στόλου οχημάτων. Ενώ οι εμπορικές εφοδιαστικές αλυσίδες εστιάζουν στην ποιότητα και την κερδοφορία, οι ανθρωπιστικές εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ως πρώτο στόχο την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων απωλειών. Το Συσσωρευτικό Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Χρονικά Παράθυρα, έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου άφιξης στους πελάτες, αντί για την κλασική ελαχιστοποίηση της απόστασης, έχοντας ως περιορισμούς την χωρητικότητα του οχήματος, καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών εντός χρονικών παραθύρων. Έτσι το πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός δύο NP-hard προβλημάτων της συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος περιορισμένης αναζήτησης (Tabu Search). Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί μερικές τεχνικές επιτάχυνσης, για να μειώσουν την υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ο αλγόριθμος Περιορισμένης Αναζήτησης, για να ξεφύγει η λύση από ένα τοπικό ελάχιστο, χρησιμοποιεί μία συγκεκριμένη στρατηγική σύμφωνα με την οποία, για να αποφευχθούν οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι γύρω από μία ομάδα λύσεων, οι τελευταίες κινήσεις καταγράφονται σε μία λίστα, η οποία ονομάζεται λίστα περιορισμένων κινήσεων (tabu list). Oι συγκεκριμένες κινήσεις απαγορεύτε να επιστρέψουν στη λύση για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Για να διασαφηνιστεί η αποτελεσματικότητά του, ο αλγόριθμος εξετάζεται στις περιπτώσεις αναφοράς από τη βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά