Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση ικανοποίησης πελατών με τη μέθοδο Electre Tri: η περίπτωση των έξυπνων τηλεφώνων

Simou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B34168A2-B9A2-4939-ACC4-A26065A4EC09
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σίμου, "Μέτρηση ικανοποίησης πελατών με τη μέθοδο Electre Tri: η περίπτωση των έξυπνων τηλεφώνων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86885
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αφορά τη διεξαγωγή μιας έρευνας ικανοποίησης πελατών με θέμα τα κινητά τηλέφωνα. Η μελέτη ικανοποίησης πελατών αποτελεί ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη γνώση των δυνατοτήτων και των επιδόσεων μιας επιχείρησης. Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου ELECTRE TRI για τον προσδιορισμό του επιπέδου ικανοποίησης. Η μέθοδος ELECTRE TRI χρησιμοποιείται σε προβλήματα ταξινόμησης όπου οι εναλλακτικές αντιστοιχίζονται σε προκαθορισμένες ομάδες κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια τους. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή σ’ αυτήν την εργασία γίνεται σε τάξεις ικανοποίησης μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το προϊόν. Για την συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της μελέτης έχει σταλεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο σε καταναλωτές σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα. Εφόσον λήφθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες έγινε ανάλυση των στατιστικών στοιχείων με σκοπό την εξάλειψη των απαντήσεων που κρίνονται ακατάλληλα για το δείγμα. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι κλάσεις ισοδυναμίας μαζί με τα όρια τους, καθώς και τα όρια προτίμησης και αδιαφορίας. Τέλος, υπολογίζονται τα αποτελέσματα ολικής ικανοποίησης, εξάγονται συμπεράσματα από τις επιμέρους αναλύσεις και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά