Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές νευρο-ασαφών συστημάτων σε φυσικές καταστροφές

Magouras Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C24BD644-12BA-475F-ACE2-021C255935C6
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μάγκουρας, "Εφαρμογές νευρο-ασαφών συστημάτων σε φυσικές καταστροφές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86899
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέκαθεν συγκέντρωνε ένα εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στις μέρες μας ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένης της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Εξάλλου, τέτοιου είδους μοντέλα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα χρήσης νευρο-ασαφών συστημάτων όσον αφορά την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, οι σεισμοί, κλπ. Ο συνδυασμός ασαφούς λογικής και τεχνητών νευρωνικών δικτύων επιτρέπει την αποκόμιση της πλήρους ωφέλειας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα μειονεκτήματα των επιμέρους προσεγγίσεων. Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει την υψηλή προσαρμοστικότητα των νευρο-ασαφών συστημάτων και αποδεικνύει την υψηλή προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου ANFIS. Ωστόσο, για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητη η μελέτη ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, βάσει ιστορικών στοιχείων, έτσι ώστε να εκπαιδευθεί κατάλληλα το κατά περίπτωση μοντέλο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά