Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου δημοσίου τομέα - Η περίπτωση του Δημαρχείου Καλαμάτας

Iliopoulou Stavroula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C3B669C1-FEE9-4E27-A9D3-51F47FF60A80
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταυρούλα Ηλιοπούλου, "Τεχνικές παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου δημοσίου τομέα - Η περίπτωση του Δημαρχείου Καλαμάτας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86964
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ενεργειακή επιθεώρηση ενόςήδη υφιστάμενου κτιρίου τριτογενούς τομέα, του Δημαρχείου Καλαμάτας, καθώςκαι την πρόταση τεσσάρων επενδυτικών σεναρίων που αποσκοπούν στην ελάττωση των ενεργειακών του αναγκών.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στον Κανονισμό ΕνεργειακήςΑπόδοσης Κτιρίων, που αποτελεί την ισχύουσα νομοθεσία η οποία αφορά τιςενεργειακές καταναλώσεις τόσο των ήδη υφιστάμενων κτιρίων, όσο και των νέωνπρος κατασκευή κτιρίων.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή και ιστορική αναδρομή τουκτιρίου υπό μελέτη, καθώς και μία εισαγωγή στα δύο βασικά μέρη τουπρογράμματος 4Μ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει η ενεργειακήεπιθεώρηση.Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο σχεδιαστικό κομμάτι του 4Μ, το GCAD, στο οποίο ο ενεργειακός επιθεωρητής σχεδιάζει το κτίριο και ορίζει τόσο τα βασικά δομικά του στοιχεία, όσο και τυχόν εξωτερικά στοιχεία τα οποία μπορούν με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν την ενεργειακή του κατανάλωση.Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του υπολογιστικού τμήματος του 4Μ, τοΕΝΚΑ (Ενεργειακά – Κτίριο Αναφοράς), όπου αντλούνται όλα τα εισαχθέντα στοιχεία του σχεδιαστικού και ορίζονται τα συστήματα του κτιρίου υπό μελέτη, με τελικό αποτέλεσμα την εξαγωγή της ενεργειακής του κλάσης.Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί την παράθεση τεσσάρων σεναρίων, τα οποίααποσκοπούν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου υπό μελέτη,συνοδευόμενα από την εκτίμηση του κόστους και της αποπληρωμής του εκάστοτεσεναρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».Στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα σενάρια βελτίωσης τωνενεργειακών καταναλώσεων και βγαίνει η καινούρια ενεργειακή κλάση του κτιρίουυπό μελέτη, μετά την εφαρμογή των σεναρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά