Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης με την μέθοδο της ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου Kano σε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας

Papadakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/443364E1-26DA-41E9-98B1-22C7E92D9C57
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Παπαδάκης, "Ανάλυση ικανοποίησης με την μέθοδο της ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου Kano σε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86974
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των υπαλλήλων της εταιρείας INTRACOM, με τη χρήση των ασαφών συνόλων και της μεθόδου fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA).Η fsQCA θα χρησιμοποιηθεί σε 8 κριτήρια για την ανίχνευση των σχέσεων ικανοποίησης. Επίσης, εφαρμόζεται η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis), η οποία είναι απαραίτητη στην διαδικασία εκτίμησης της σημαντικότητας των κριτηρίων, για τον καθορισμό της λογικής γύρω από τα διαγράμματα διπλής σημαντικότητας του Kano.Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος της έρευνας (Κεφάλαια 1-6) και το πειραματικό (Κεφάλαια 7-9). Το 1ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, την ταυτότητα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση των κριτηρίων και υποκριτηρίων της. Το 2ο Κεφάλαιο αναφέρεται στη μέθοδο της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης (QCA), τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα δεδομένα και τη διαδικασία που ακολουθεί. Το 3ο Κεφάλαιο αφορά τη Θεωρία των Ασαφών Συνόλων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της μεθόδου που χρησιμοποιεί η παρούσα ανάλυση. Γίνεται λόγος για τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές πράξεις των ασαφών συνόλων, καθώς και για τις διάφορες συναρτήσεις συμμετοχής που ισχύουν σε αυτά. Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τεχνική της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με χρήση Ασαφών Συνόλων (fs/QCA), στην οποία στην οποία βασίζεται η έρευνα της παρούσας διπλωματικής, στις διαφορές της με τις άλλες τεχνικές Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης, στις διαδικασίες που περιλαμβάνει και στη διαδικασία που ακολουθεί, καθώς και μια παρουσίαση του λογισμικού (fs/QCA 2.5) μέσω του οποίου γίνεται εφαρμογή της τεχνικής (Παράρτημα Α’).Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται μια περιληπτική αναφορά στη Πολυκριτηρία Μέθοδο MUSA, επεξηγώντας τις βασικές αρχές της και τα στάδια για την εύρεση των σχετικών βαρών. Το 6ο Κεφάλαιο εμπεριέχει πληροφορίες που αφορούν την μέθοδο Kano, όπως την προελευσή της και τις πέντε ευρείες ταξινομήσεις των ποιοτικών στοιχείων της.Στο 7ο Κεφάλαιο ξεκινάει το πρακτικό μέρος της εργασίας, όπου εφαρμόζεται και αναλύεται όλη η διαδικασία της τεχνικής της fs/QCA για τη μελέτη των σχέσεων των κριτηρίων με την Ολική Ικανοποίηση και την εύρεση των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediates) και Φειδωλής (Parsimonious).Στο 8ο Κεφάλαιο εφαρμόζεται η μέθοδος MUSA όπου εμφανίζονται τα σχετικά Βάρη για το κάθε κριτήριο που είναι απαραίτητα για το 9ο Κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται το διάγραμμα διπλής σημαντικότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά