Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική μελέτη και λειτουργία ηλιακού θερμικού συστήματος με συλλέκτη κενού προηγμένης σχεδίασης

Koilias Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E14B1FFF-0A9E-466E-AAB8-74BFE99AC7E6
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κοίλιας, "Πειραματική μελέτη και λειτουργία ηλιακού θερμικού συστήματος με συλλέκτη κενού προηγμένης σχεδίασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86978
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ηλιακά θερμικά συστήματα αποτελούν μια τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, λόγω της ελκυστικότητάς τους σε οικονομική και περιβαλλοντολογική βάση. Δεν παύουν όμως να χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως λόγω των θερμικών απωλειών που έχουν σε διαστήματα μη επαρκούς ηλιοφάνειας.Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, γίνεται μια αναλυτική μελέτη και ανάπτυξη της λειτουργίας ενός πειραματικού ηλιακού θερμικού συστήματος για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτής της πρότυπης διάταξης πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Φεβρουάριο του 2020 και οι διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα είδη των θερμικών ηλιακών συστημάτων και η αρχή λειτουργίας τους. Επίσης, αναλύονται τα διάφορα είδη ηλιακών συλλεκτών και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και αυτά των δεξαμενών αποθήκευσης.Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται-αναλύονται τα σχέδια και επεξηγούνται οι αρχές λειτουργίας της διάταξης που κατασκευάστηκε. Επίσης, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία και στις εργασίες συναρμολόγησης για το σχεδιασμό και την κατασκευή του ηλιακού θερμικού συστήματος. Ακόμα στο τέλος του κεφαλαίου, αναλύονται και απεικονίζονται τα εξαρτήματα και τα όργανα μέτρησης που αποτελούν την διάταξη.Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά τον σκοπό της διπλωματικής, είναι μέσω πειραματικών μετρήσεων που έγιναν στον χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης τον Ιούλιο 2020, ο προσδιορισμός της στιγμιαίας απόδοσης του συλλέκτη καθώς και της ημερήσιας απόδοσης του συστήματος. Στόχος είναι η σταδιακή βελτιστοποίηση της ημερήσιας λειτουργίας της διάταξης. Επίσης, γίνεται μια αναλυτική αναφορά των μεθόδων υπολογισμού των δύο αποδόσεων καθώς και ο σχεδιασμός των καμπυλών διακύμανσης των θερμοκρασιών που προκύπτουν από τις μετρήσεις.Τέλος, η διπλωματική καταλήγει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και σε μελλοντικές προοπτικές που προκύπτουν από την μελέτη της πειραματικής διάταξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά