Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και χωροθέτησης εγκαταστάσεων δύο επιπέδων

Tsiftsoglou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06E5A525-AAAE-4976-8DF6-48384731A463
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Τσιφτσόγλου, "Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και χωροθέτησης εγκαταστάσεων δύο επιπέδων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87012
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο που ασχολείται με τις μεταφορές και την αποθήκευση εμπορευμάτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και χωροθέτησης εγκαταστάσεων δύο επιπέδων (Two Echelon Location Routing Problem). Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την κεντρική αποθήκη και τις ενδιάμεσες, μικρότερες σε χωρητικότητα αποθήκες, που ονομάζονται και δορυφόροι (satellites). Στο δεύτερο επίπεδο, πραγματοποιείται η σύνδεση των δορυφόρων με τα τελικά σημεία παράδοσης ή αλλιώς τους πελάτες. Σκοπός είναι η εύρεση βέλτιστων διαδρομών μεταξύ των πελατών, των ενδιάμεσων αποθηκών και της κεντρικής αποθήκης χωρίς όμως να παραβιάζονται οι περιορισμοί. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της αρχικής λύσης είναι ο ευρετικός αλγόριθμος της πλησιέστερης εισαγωγής κόμβων (Nearest Insertion), για τη βελτιστοποίηση της λύσης είναι οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης 1-0 επανατοποθέτηση (1-0 relocate), 2-οpt και 1-1 ανταλλαγή (1-1 exchange) καθώς και o μεθευρετικός αλγόριθμος, βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών (Αnt Colony Optimization Algorithm). Η υλοποίηση των αλγορίθμων αυτών πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Matlab. H συγκεκριμένη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε 30 διαφορετικά παραδείγματα αναφοράς από τη βιβλιογραφία, αξιολογώντας εν τέλει, την αποδοτικότητα των αλγορίθμων για κάθε υποπερίπτωση καθώς και στο σύνολο αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά