Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιομηχανικός έλεγχος : υλοποίηση και εφαρμογές

Syntichakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BAC74DDB-D67C-44E2-AAA2-4D32EC95FD29
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Συντιχάκης, "Βιομηχανικός έλεγχος : υλοποίηση και εφαρμογές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87023
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται και αναλύεται εις βάθος ο τομέας του βιομηχανικού ελέγχου, των κεντρικών αλλά και των περιφερειακών συστημάτων που τον συνοδεύουν, καθώς και χαρακτηριστικές του εφαρμογές στον ενεργειακό κυρίως τομέα. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην περιγραφή των βασικών τμημάτων που εμπεριέχονται σε ένα πλήρες και εγκατεστημένο σύστημα βιομηχανικού ελέγχου έτσι ώστε ο αναγνώστης (και συνεπακόλουθα ο κάθε ενδιαφερόμενος) να μπορεί να κατανοήσει από τις πλέον βασικές έως και τις πλέον εξειδικευμένες αρχές/έννοιες που απαιτούνται κατά την υλοποίηση και εφαρμογή του. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διπλωματική ξεκινά με μία ιστορική αναδρομή στην ανάγκη συστημάτων ελέγχου και κυρίως στην εφαρμογή του υπό μορφή βιομηχανικών συστημάτων. Έπειτα, αναλύονται οι θεωρητικές προεκτάσεις του κατά κόρον χρησιμοποιούμενου ελεγκτή τριών όρων PID. Ιδιαίτερη βάση δίδεται στην σχεδίαση του υπό καθορισμένες μεθοδολογίες “tuning” αλλά και στην συχνή χρήση φίλτρου (1ης, 2ης τάξης κτλ.) για καλύτερη απόδοση. Μεγάλο μέρος της διπλωματικής όμως καλύπτει η υλοποίηση του βιομηχανικού ελέγχου μέσω Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC). Έννοιες όπως η δομή ενός Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή, οι βασικές αρχές λειτουργίας του καθώς και η ψηφιακή του απεικόνιση αναλύονται εις βάθος και συνοδεύονται από την καταγραφή του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. αισθητήρια, μετρητικά στοιχεία). Τέλος, η διπλωματική αγγίζει το θέμα του Εποπτικό Συστήματος Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (γνωστό ως SCADA) περιγράφοντας α) την αρχιτεκτονική του, β) τις κύριες λειτουργίες του, γ) τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του και φυσικά δ) βασικές του εφαρμογές. Ειδικότερα, αναλύονται εφαρμογές του βιομηχανικού ελέγχου σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς ρευστών αλλά και σε καινοτόμα συστήματα αξιοποίησης και διαχείρισης ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά