Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου σε τμήματα κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος

Tsarai Renato

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEF0309A-17BE-4F9B-9E1B-F088EC70188A
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρενάτο Τσαράϊ, "Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου σε τμήματα κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87033
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη υιοθέτησης βιώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια για αυτοματισμό, έχει ως αποτέλεσμα την ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων και των συστημάτων αυτοματισμού στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Απώτερος σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η ερευνητική εμβάθυνση στον τομέα της εφαρμογής συμβατικών (κατά κύριο λόγο) συστημάτων ελέγχου σε προκαθορισμένα τμήματα κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος: στον ηλεκτρικό κινητήρα και τις αναρτήσεις. Με βάση τα παραπάνω, η διπλωματική εργασία ξεκινάει με μία ιστορική αναδρομή για την εμφάνιση των πρώτων οχημάτων, έως και την σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη χρήσης υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα μέρη κίνησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με έμφανση να δίδεται στον ηλεκτρικό κινητήρα, τα συστήματα ισχύος, τα είδη των συσσωρευτών, καθώς και τις αναρτήσεις. Έπειτα, παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια και η θεωρία του ελεγκτή PID που αποτελεί (αν και συμβατικό σύστημα ελέγχου) μία από τις βασικές επιλογές της ερευνητικής κοινότητας στην μελέτη κίνησης ενός οχήματος. Ως επόμενο βήμα, παρουσιάζεται το βασικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο του εκάστοτε τμήματος κίνησης ενός οχήματος (π.χ. κινητήρας και αναρτήσεις) και αναλύεται μία επιλεγμένη σειρά μελετών της βιβλιογραφίας στον τομέα εφαρμογής συστημάτων ελέγχου. Ειδικότερα, αναλύονται οι σύγχρονες μέθοδοι “tuning” ενός ελεγκτή PID με χρήση αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Γενετικοί Αλγόριθμοι, Νευρωνικά δίκτυα) προσφέροντας έτσι στους μηχανικούς νέες μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιον προβλημάτων. Επιπλέον γίνεται η σύγκριση και η αξιολόγηση τους με συμβατικές μεθόδους ρύθμισης ελεγκτών PID όπως είναι για παράδειγμα η κλασσική μέθοδος Ziegler-Nichols. Τα αποτελέσματα παρείχαν σημαντικές πληροφορίες πως ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιώντας τα κυριότερα κριτήρια ελέγχου προσφέροντας την απαιτούμενη ευστάθεια, ικανοποιητικό έλεγχο απόκρισης και αντιμετώπισης διαταραχών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά