Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης πελατών στην αγορά των αναψυκτικών

Loutrari Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6953D24B-0532-45D2-93F9-0D058548EBE3
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Λουτράρη, "Ανάλυση ικανοποίησης πελατών στην αγορά των αναψυκτικών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87043
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις στοσυμπέρασμα ότι συχνά η ποιότητα είναι η βασική και η πιο αποτελεσματικήπροϋπόθεση της επιτυχίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται αναλυτικά η έννοια της ποιότητας με έμφαση στον κλάδο των αναψυκτικών και θαπροσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών.Στην προσπάθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί έρευνα ικανοποίησης των καταναλωτών συγκεκριμένης εταιρείας του κλάδου των αναψυκτικών. Βασικό εργαλείο για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας θα αποτελέσει η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis). Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι σε θέση να προσδιορίσουν το επίπεδο ικανοποίησης και το βαθμό σημαντικότητας των επιμέρους χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς και το επίπεδο απαιτητικότητας των πελατών. Επίσης, τα αποτελέσματα της μεθόδου MUSA θα εστιαστούν στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης μάρκας. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της έρευνας θα γίνει μια συγκριτική ανάλυση της εκτιμώμενης και της εκφρασμένης σημαντικότητας των χαρακτηριστικών του προϊόντος με στόχο την ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας και την εφαρμογή του μοντέλου του Kano. Η εκτιμώμενη σημαντικότητα θα υπολογιστεί από τη μέθοδο MUSA, ενώ για το υπολογισμό της εκφρασμένης σημαντικότητας θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι με βάση την κατάταξη, όπως ROC (Rank-Order-Centroid), RR (Rank-Reciprocal), και RS (Rank-Sum). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι σε θέση να προσδιορίσουν διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά