Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Kalaitzakis Manolis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/78459122-D4C3-44CB-A501-3FE2D0374928
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανώλης Καλαϊτζάκης, "Συγκριτική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στο Πολυτεχνείο Κρήτης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87048
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εύρεση της διαδικασίας απόφασης και επιλογής εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας από μία δειγματική λίστα κάποιων μοντέλων ανεμογεννητριών διαθέσιμων στην αγορά. Θα χρησιμοποιηθούν ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής, ώστε μέσω ενός αλγορίθμου στην Matlab, να γίνει η προσομοίωση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισμού των ανεμογεννητριών ώστε να ξεκινήσει η σύγκριση. Τέλος, θα συνυπολογιστούν οικονομικά κριτήρια, όπως τα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης, και ο χρόνο απόσβεσης της επένδυσής, για να γίνει η τελική επιλογή του μοντέλου της ανεμογεννήτριας και να αποφανθούν συμπεράσματα για τον σκοπό και το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά