Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και σύγκριση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) για την ορθή χρήση τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Chatzitheodoridis Charalampos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/29D57B03-41DF-499F-BE43-1BEFAD9E60B9
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Χατζηθεοδωρίδης, "Ανάλυση και σύγκριση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) για την ορθή χρήση τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) είναι πληροφοριακά συστήματα σε πλατφόρμες διαδικτύου τα οποία κατασκευάζονται από ιδρύματα και εταιρείες οι οποίες έχουν σαν βασικό αντικείμενο την ψηφιακή μάθηση για να προσφέρουν υπηρεσίες σε τρίτους σε θέματα εκπαίδευσης. Τα πληροφοριακά συστήματα ΣΔΜ δημιουργούν νέες συνθήκες και μαθησιακό περιβάλλον για τη μάθηση στο σχολικό περιβάλλον, εισάγοντας τη χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι σχέσεις και οι ρόλοι των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση του διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνεται η ανάγκη για βελτιστοποίηση και δημιουργία νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.Σχετικά με την εκπαίδευση στις μέρες μας, με τη χρήση της τεχνολογίας γίνεται ευρεία χρήση της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η ασύγχρονη και γενικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη σωστή χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) δίνει αρκετές λύσεις, ώστε να υπάρξει η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την αύξηση της παραγωγικότητας.Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και τη σύγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) για την ορθή χρησιμοποίησή στις Ένοπλες Δυνάμεις. Με την περάτωση της παραπάνω διαδικασίας, της σύγκρισης και της ανάλυσης, παρατίθεται η πρόταση της βέλτιστης επιλογής ΣΔΜ πλατφόρμας. Η επιλογή αυτή βασίζεται στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού για ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή χρήση από όλη τη στρατιωτική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που χρειάζεται να καλυφθούν, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στα παρακάτω κεφάλαια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά