Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Large scale distributed spatio-temporal reasoning using real-world knowledge graphs

Mantle Matthew, Batsakis Sotirios, Antoniou, Grigoris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1BD24A3B-2CA4-41C0-AD17-78C6E80FFB0B
Έτος 2019
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Mantle, S. Batsakis and G. Antoniou, "Large scale distributed spatio-temporal reasoning using real-world knowledge graphs," Knowl.-Based Syst., vol. 163, pp. 214-226, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.knosys.2018.08.035 https://doi.org/10.1016/j.knosys.2018.08.035
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Most of the existing work in the field of Qualitative Spatial Temporal Reasoning (QSTR) has focussed on comparatively small constraint networks that consist of hundreds or at most thousands of relations. Recently we have seen the emergence of much larger qualitative spatial knowledge graphs that feature hundreds of thousands and millions of relations. Traditional approaches to QSTR are unable to reason over networks of such size. In this article we describe ParQR, a parallel, distributed implementation of QSTR techniques that addresses the challenge of reasoning over large-scale qualitative spatial and temporal datasets. We have implemented ParQR using the Apache Spark framework, and evaluated our approach using both large scale synthetic datasets and real-world knowledge graphs. We show that our approach scales effectively, is able to handle constraint networks consisting of millions of relations, and outperforms current distributed implementations of QSTR.

Υπηρεσίες

Στατιστικά