Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχοοικονομική μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου

Kerammydas Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9E641771-56A8-46BC-A172-F391D78975EA
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κεραμμύδας, "Τεχοοικονομική μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, επίκαιρης και ρεαλιστικής τεχνοοικονομικής μελέτης για την επένδυση σε μια φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 399,20 KWp στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εστίαση στην ηλιακή ενέργεια με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τοπίου. Καταγράφεται η σημερινή πραγματικότητα και παρουσιάζονται σχετικά στατιστικά στοιχεία.Ακολουθεί, βάσει της σύγχρονης βιβλιογραφίας, αναφορά στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και στους παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Επίσης περιγράφονται οι τεχνολογίες που συμμετέχουν σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα (πλαίσια, αντιστροφείς, καλωδιώσεις, στηρίγματα κλπ), ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη άποψη για το τεχνολογικό μέρος ενός φωτοβολταϊκού πάρκου.Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, αποφάσεις κλπ) με στόχο την αρτιότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση της επένδυσης (απαραίτητες εγκρίσεις από φορείς, αδειοδοτήσεις κλπ).Στη επόμενη ενότητα περιγράφεται η σχεδίαση φωτοβολταϊκού πάρκου των 399,20 KWp το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε έκταση 8 περίπου στρεμμάτων σε περιοχή της Λειβαδιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Ειδικότερα παρουσιάζεται η αποτύπωση του χώρου, ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός της φωτοβολταϊκής μονάδας, η χωροθέτηση, ο υπολογισμός των καλωδιώσεων, ο τρόπος στήριξης των πλαισίων καθώς και γίνεται αναφορά στα μέτρα φυσικής και αντικεραυνικής προστασίας του χώρου και στη διαδικασία αδειοδότησης.Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα και ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης. Η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης. Στο τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα και διατυπώνεται η οικονομική πρόταση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά