Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη παρορμητική διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά

Spyridakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3764F973-53EB-483A-BA6C-6CECDE742D39
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Σπυριδάκης, "Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη παρορμητική διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87355
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαρκής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο της παρορμητικής συμπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από μεγάλο αριθμό επιστημόνων, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάλυση των παραγόντων που προκαλούν παρορμητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής περιήγησης και επηρεάζουν τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών σε μεγάλο βαθμό. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος γιατί όχι μόνο προκαλείται από ένα μεγάλο εύρος εσωτερικών ψυχολογικών παραγόντων, αλλά επηρεάζεται και από εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία σχετίζονται με την αγορά.Οι παρορμητικές αγορές είναι μια καταναλωτική τάση η οποία οδηγεί σε αυθόρμητη, μη αναμενόμενη αγοραστική συμπεριφορά και είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το τζίρο τόσο των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι παρορμητικές αγορές διαφέρουν από τις συνηθισμένες καθώς συμβαίνουν χωρίς πρότερο σχεδιασμό. Τόσο οι ερευνητές όσο και οι εταιρείες προσπαθούν να αντιληφθούν τους παράγοντες που εξωθούν σε παρορμητική συμπεριφορά καθώς και τους τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούν τους παράγοντες αυτούς ώστε να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους. Παράγοντες που μεταξύ άλλων προκαλούν παρορμητική συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά καταστήματα, είναι η δωρεάν αποστολή των προϊόντων, εφαρμογές κινητών και ηλεκτρονικά καταστήματα με ένα κατανοητό και εύχρηστο περιβάλλον και σχεδιασμό που προσφέρει εύκολο και γρήγορο τρόπο πληρωμής και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση της επιρροής των προαναφερθέντων παραγόντων στην παρορμητική καταναλωτική συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και στην δημιουργία του πλαισίου που ορίζει την συμπεριφορά αυτή, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα επιστημονικά μοντέλα, όπως το SOR “Stimulus-Organism Response”. Μία στατιστική ανάλυση λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με μία παρουσίαση ενός σχετικού ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει κοινωνικά και δημογραφικά προφίλ των ερωτηθέντων, με σκοπό την σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά.Στην πρώτη ενότητα η έρευνα παρουσιάζει την έννοια της ηλεκτρονικής παρορμητικής αγοραστικής συμπεριφοράς, καθώς και τους παράγοντες που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή σε αυτήν, μέσω της ανάλυσης του SOR μοντέλου. Μία σύγκριση με την συνήθη αγοραστική συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται επίσης στην συγκεκριμένη ενότητα.Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα αυτού.Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι τρόποι οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν περεταίρω παρορμητική συμπεριφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πως οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου από την χρήση αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά