Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS)

Katalagarianakis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13F2375C-7C60-4110-87AA-77A138B2F9C0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Καταλαγαριανάκης, "Ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με βάση το πρότυπο ISO 50001, σε μια βιομηχανία παραγωγής προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι γενικές απαιτήσεις και διαδικασίες του προτύπου να προσαρμοστούν στη λειτουργία, τις ενεργειακές πλευρές και τους στόχους της βιομηχανίας, προκειμένου να δημιουργηθεί για εκείνη ένα αποτελεσματικό εγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης. Τελικός στόχος για τη βιομηχανία, είναι η επιτυχημένη εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, όπου θα επιτρέψει τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση, αξιολόγηση και εν τέλει βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης.Τέλος, πέρα από την ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 50001, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή ενός μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης, με σκοπό την εκτίμηση και τη σύγκριση της Ενεργειακής Απόδοσης της βιομηχανίας, με βάση τα κριτήρια και τους στόχους που η ίδια έχει ορίσει. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη σύγκριση των τιμών των Δεικτών Ενεργειακής Απόδοσης (ΔΕΑ) που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ΣΕΔ και για την εφαρμογή του απαιτεί:• τον υπολογισμό των ΔΕΑ με βάση πραγματικά ενεργειακά δεδομένα της βιομηχανίας• την θέσπιση των επιθυμητών τιμών - στόχων για τους ΔΕΑ• τον υπολογισμό της σχετικής απόκλισης από του στόχουςτην επιλογή συνάρτησης προτίμησης για κάθε δείκτη, μέσω της οποίας αποτυπώνεται η αυστηρότητα για τον τρόπο που θα υπολογιστεί η αξία της σχετικής απόκλισης• τον καθορισμό βαρών (βάρη ROC) για τους δείκτες ανάλογα με τη σημασία και τη βαρύτητα τους για τη βιομηχανίαΤα παραπάνω δεδομένα συνδυάζονται με τη χρήση μιας συνάρτησης αξιών/ χρησιμότητας, προκειμένου να υπολογιστούν οι αποδόσεις των δεικτών συγκριτικά με την επιθυμητή τιμή τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά