Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και ανάλυση πτέρυγας

Vokas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E6066689-A52D-4A76-B875-3781A4B66174
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Βόκας, "Σχεδιασμός και ανάλυση πτέρυγας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87425
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία, εξετάζεται ο σχηματικός έλεγχος εύκαμπτων κατασκευώνχρησιμοποιώντας ενισχυμένες παραμορφώσεις ως ενέργειες ελέγχου. Τοπροτεινόμενο σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί για τη μορφοποίηση των δομών δοκών, όπως βάσεις ράδιο-τηλεσκοπίου, έξυπνες πτέρυγες αεροσκαφών, μπούμαψεκασμού κλπ. Θεωρείται ένα στατικό πρόβλημα για διαφορετικά εξωτερικά φορτία.Για τον έλεγχο του σχήματος της κατασκευής, εφαρμόζονται κατάλληλασχεδιασμένες παραμορφώσεις επιλεγμένων δομικών μελών. Οι εφαρμοσμένεςπαραμορφώσεις σε επιλεγμένα στοιχειά ελέγχου μπορούν να πραγματοποιηθούνμέσω πολλών τεχνολογιών: θερμικές τάσεις, πιεζοηλεκτρικά φορτία, ενεργοποιητές μνήμης σχήματος κλπ. Το σχήμα της δομής αλλάζει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, για να υπάρχει ο βέλτιστος έλεγχος της γεωμετρικής δοκιμής της έξυπνης πτέρυγας του αεροσκάφους, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, την αναταραχή του αέρα, την πίεση, την ταχύτητα ροής και άλλα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα διακριτά βήματα αλλαγής σχήματος της δομής, η οποία βρίσκεται υπό εξωτερική φόρτωση και έλεγχο, καθώς η σχεδίαση και η ανάλυση έξυπνης πτέρυγας στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος NΧ Siemens.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά