Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση επικινδυνότητας επισφαλών καταστάσεων κατά την αφαιροτοποθέτηση μείζονων εξαρτημάτων επί μαχητικών αεροσκαφών

Kotoulas Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1BA1A97E-B5C7-42B4-9294-244A0B277C45
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας Κωτούλας, "Ανάλυση επικινδυνότητας επισφαλών καταστάσεων κατά την αφαιροτοποθέτηση μείζονων εξαρτημάτων επί μαχητικών αεροσκαφών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87442
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση επικινδυνότητας δύο εργασιών επί του αεροσκάφους F-16 Blk 52+. Οι εργασίες αυτές είναι η αφαιροτοποθέτηση σύμμορφων δεξαμενών και αεροκινητήρα . Πρόκειται για εργασίες μείζονων εξαρτημάτων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εκτέλεσης σε μια Πολεμική Μοίρα. Εξαιτίας της φύσης των εργασιών κάθε σφάλμα επί του αεροσκάφους είναι δυνατόν να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς προσωπικού, ακόμα και θάνατο πέρα από την αναμενόμενη φθορά ή καταστροφή του υλικού. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε στην επιλογή των συγκεκριμένων εργασιών, ώστε να αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση τους και να αποτραπούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις.Τρεις είναι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία για την ανάλυση επικινδυνότητας των επισφαλών αυτών καταστάσεων, α) η ιεραρχική ανάλυση εργασιών, β) η τεχνική των δέντρων αστοχιών και γ) τα διαγράμματα τύπου bow tie. Θα παρουσιαστούν μέσω διαγραμματικής απεικόνισης και θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν κατά την εκτέλεση των εργασιών επί του αεροσκάφους, επίσης οι αιτίες – απειλές, οι οποίες εάν συμβούν ενεργοποιούν τους κινδύνους, καθώς και οι επιπτώσεις που επιφέρει ο κάθε κίνδυνος. Επιπλέον, θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων φραγμών, οι οποίοι αφενός μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση των απειλών και αφετέρου εάν προκύψει κάποιος κίνδυνος είναι δυνατόν να μετριάσουν τις ανεπιθύμητες καταστάσεις των επιπτώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά