Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων οικιακής ψύξης και θέρμανσης

Panagos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6364DD94-95C1-43CE-AAA7-496544BB30E1
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Πανάγος, "Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων οικιακής ψύξης και θέρμανσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87552
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται συγκριτική τεχνο-οικονομική μελέτη διαφόρων μεθόδων ψύξης και θέρμανσης μιας νεόκτιστης κατοικίας στην περιοχή των Χανίων, με σκοπό την εύρεση της πιο συμφέρουσας λύσης. Η σημαντικότητά της έγκειται στο ότι σε κάθε νεόκτιστη κατοικία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ενεργειακή μελέτη δεδομένου ότι στις μέρες μας αυτό δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά κάτι απόλυτα αναγκαίο που άπτεται της ποιότητας ζωής μας. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής την πιο συμφέρουσα για αυτόν λύση και να μην εστιάζει στο κόστος της αρχικής επένδυσης. Ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο στόχος είναι να διαφανεί ποιος από τους προς μελέτη συνδυασμούς είναι πιο συμφέρων και υπερτερεί των υπολοίπων. Οι υπολογισμοί των ψυκτικών και θερμικών φορτίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν οι κανονισμοί του Κ.ΕΝ.Α.Κ και η μεταξύ τους σύγκριση υλοποιείται με την μέθοδο της Ετήσιας Αξίας. Tα δεδομένα που απαιτούνται είναι το αρχικό κόστος της επένδυσης, καθώς επίσης και το κόστος ενέργειας για την τρέχουσα περίοδο της μελέτης ή της εγκατάστασης. Αρχικά, παρατίθεται η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων, καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ακολούθως, αναπτύσσεται η αρχή λειτουργίας του καθενός από τους τρείς μηχανολογικούς εξοπλισμούς. Στη συνέχεια, επιλέγεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τόσο για την θέρμανση όσο και για την ψύξη και υπολογίζεται το ετήσιο κόστος τους. Τέλος, εφαρμόζεται η μέθοδος της ετήσιας αξίας και εξάγονται τα συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά