Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και εφαρμογή ευφυών αυτόνομων συστημάτων σε αστικό περιβάλλον

Pitsadiotis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2ADD1166-18F1-420E-BD4D-31FD3012E088
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Πιτσαδιώτης, "Μελέτη και εφαρμογή ευφυών αυτόνομων συστημάτων σε αστικό περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται για την εφαρμογή ευφυών αυτόνομων συστημάτων σε αστικό περιβάλλον. Αρχικά θα περιγραφούν και θα αναλυθούν βασικοί ορισμοί και έννοιες. Στη συνέχεια, θα γίνει ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα αστικά περιβάλλοντα και θα δοθούν τα οφέλη της αναβάθμισης των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» (smart cities). Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε πόλεις πρότυπα που έχουν εφαρμόσει κάποια ευφυή αυτόνομα συστήματα όπως είναι η Fujisawa και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Επίσης, θα αναλυθούν βασικά ευφυή αυτόνομα συστήματα όπως: η έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός, μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και καιρικών συνθηκών, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνη διαχείριση υδάτων, έξυπνη διαχείριση κτιρίων, ολοκληρωμένο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας, έξυπνα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, ανάπτυξη εφαρμογής με όλες τις υπηρεσίες του αστικού περιβάλλοντος, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, έξυπνη διασυνδεδεμένη ψηφιακή πλατφόρμα και κέντρο διαχείρισης της έξυπνης πόλης. Και τέλος, θα επισημανθούν οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική όπως και θα αναπτυχθούν προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά