Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση ενεργειακών αναγκών θερμοκηπιακών μονάδων και αξιολόγηση τεχνολογιών κάλυψής τους

Karamitsos Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B81E462-5785-4BBE-AC1D-4518445F34F0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Καραμήτσος, "Εκτίμηση ενεργειακών αναγκών θερμοκηπιακών μονάδων και αξιολόγηση τεχνολογιών κάλυψής τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87681
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζονται αυξητικοί πληθυσμιακοί ρυθμοί, ενώπαράλληλα αύξηση παρουσιάζουν και οι ρυθμοί αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και της κατανάλωσης τροφίμων. Η κλιματική αλλαγή και η συνεχής μεταβολή της παγκόσμιας θερμοκρασίας επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή τροφίμων σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα τα μοντέλα που εξετάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να δείχνουν πως σε διάστημα δύο δεκαετιών ή και λιγότερο, ο υποσιτισμός στον πλανήτη θα αυξηθεί αισθητά, ενώ σε βάθος 50ετίας, το πρόβλημα αυτό θα αγγίξει σε έντονο βαθμό και τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου.Μία από τις μεθόδους αντιμετώπισης του επερχόμενου επισιτιστικού προβλήματοςαποτελεί η ανάπτυξη και η βελτίωση των θερμοκηπιακών μονάδων, με σκοπό τηνπαραγωγή τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μονάδες αυτές διαθέτουν τη δυνατότητα να προσομοιώνουν τις κλιματικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν κατά την ανάλογη περίοδο καλλιέργειας του εκάστοτε φυτού. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή και διάθεση λαχανικών υψηλής θερμιδικής αξίας, καθιστώντας αυτήν τη μέθοδο παραγωγής, μία από τις βέλτιστες εναλλακτικές σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρής μεταβολής των παγκόσμιων κλιματικών συνθηκών.Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή ενόςυπολογιστικού μοντέλου εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών μιας θερμοκηπιακήςμονάδας. Το μοντέλο είναι σε θέση να υπολογίσει τα ενεργειακά φορτία για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, εξαερισμό και δροσισμό στη βάση (α) του σχήματος, του μεγέθους και των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του θερμοκηπίου, (β) του είδους της καλλιέργειας και (γ) κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου). Η ανάλυση στηρίζεται στα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας που λαμβάνουν χώρα εντός του τεχνητού περιβάλλοντος αλλά και στα χαρακτηριστικά των συνηθέστερων τεχνολογιών θέρμανσης και κλιματισμού. Το μοντέλο υλοποιείται σε προγραμματιστικό περιβάλλον Python. Στη βάση του μοντέλου αυτού, πραγματοποιείται μια ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός πρότυπου θερμοκηπίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (διαφορετικές κλιματικές ζώνες).Ταυτόχρονα προτείνονται κατάλληλες τεχνολογίες κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε κάθε περιοχή και πραγματοποιείται η οικονομική τους αξιολόγηση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά