Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση χωρικών δικτυωμάτων δοκών μέσω συστήματος CAD

Benatos Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2F2548BC-745A-4428-A823-4525AAB311EB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεράσιμος Μπενάτος, '' Σχεδίαση χωρικών δικτυωμάτων δοκών μέσω συστήματος CAD '', Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών σχεδίασης (CAD) στον σχεδιασμό χωρικών δικτυωμάτων δοκών. Τα συστήματα CAD βοηθούν στη δημιουργία, στην τροποποίηση, στην ανάλυση ή στη βελτιστοποίηση ενός σχεδιασμού και χρησιμοποιούνται από τον σχεδιαστή για να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει την ποιότητα του σχεδιασμού, καθώς και να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων για κάθε κατασκευή. Για την επιδίωξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιείται το λογισμικό Inventor της Autodesk.Στην αρχή γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στο σίδηρο και στις κατασκευαστικές δυνατότητες που παρείχε κατά τα αρχαία χρόνια. Τη θέση του σιδήρου θα λάβει ο χάλυβας, ένα υλικό που έφτασε να είναι πρωταγωνιστής στην εξέλιξη των μεταλλικών κατασκευών. Ύστερα από μια σύντομη περίληψη της ραγδαίας ανάπτυξης των μεταλλικών κατασκευών, παρουσιάζονται συνοπτικά μερικά από τα σημαντικότερα χαλύβδινα κτήρια που κατασκευάστηκαν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα αρνητικά στοιχεία που παρατηρούνται στις κατασκευές αυτές.Στο τμήμα του οδηγού χρήσης του λογισμικού Inventor, στο οποίο μελετάται λεπτομερώς το περιβάλλον του Frame Generator, γίνεται εκτενής παρουσίαση των αντίστοιχων εντολών, επεξηγούνται διεξοδικά τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει ο χρήστης για την σωστή εφαρμογή της κάθε εντολής και παρέχονται σχετικά παραδείγματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου για περαιτέρω κατανόηση.Επιπλέον, διαμορφώνεται συνδυαστική κατασκευή από την εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εντολών. Η κατασκευή προσομοιάζει το σκελετό ενός υπαρκτού μεταλλικού κτηρίου. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσει ο χρήστης το εύρος των δυνατοτήτων του εν λόγω προγράμματος της Autodesk και να κατανοήσει τη λειτουργία του λογισμικού στο πλαίσιο των χωρικών δικτυωμάτων των δοκών.Τέλος, προβάλλονται πίνακες στους οποίους διακρίνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ράβδων, δοκών και κοίλων διατομών σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά