Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους μεγάλων οργανισμών: Το κλειστό κολυμβητήριο «ΚΥΠΡΟΣ» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Stavropoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F00234B-6312-4392-A5B9-B2B0CB96A57C
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σταυρόπουλος, "Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους μεγάλων οργανισμών: Το κλειστό κολυμβητήριο «ΚΥΠΡΟΣ» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88241
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τρόπους με τους οποίους μπορεί ένα σύστημα λήψης αποφάσεων να έχει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα στον τομέα της μείωσης του λειτουργικού κόστους μεγάλων οργανισμών και διοικητικών δομών.Πιο εξειδικευμένα στη μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι κύριες πηγές λειτουργικών εξόδων του κλειστού κολυμβητηρίου «ΚΥΠΡΟΣ» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Παράλληλα προτείνονται τρόποι μείωσης αυτών των λειτουργικών εξόδων της εγκατάστασης, έτσι ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν στο ελάχιστο.Η σημασία της προσπάθειας ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου «ΚΥΠΡΟΣ» είναι τεράστια τόσο για την ίδια την εγκατάσταση όσο και ευρύτερα για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά από τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους: Εξοικονόμιση πόρων. Ποιοτικότερη οικονομική βιωσιμότητα της δομής. Καλύτερη απόδοση της εργασίας του προσωπικού της εγκατάστασης μέσω της εισαγωγής καινοτόμων λύσεων και αυτοματισμών. Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα.Τέλος η εργασία έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Στο πρώτο θα γίνει προσέγγιση του προβλήματος ως δομημένο. Μέσω της προσέγγισης αυτής θα προταθούν πεπερασμένες, αριθμήσιμες και φραγμένες λύσεις των οποίων η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα μπορεί να εκτιμηθεί αριθμητικά. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας θα υπάρξει προσέγγιση του προβλήματος ως αδόμητο. Με απλά λόγια το πρόβλημα θα ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασής του και αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει κριτήριο που να διαβεβαιώνει ότι όλες οι πιθανές λύσεις προσδιορίστηκαν και εξετάστηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά