Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η παιχνιδοποίηση (Gamification) στην εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Papadakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/282F82C9-A7D0-4C15-BFD8-3BE8137EA377
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Παπαδάκης, "Η παιχνιδοποίηση (Gamification) στην εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88252
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παιχνιδοποίηση (gamification) ορίζεται ως η χρήση των παιχνιδιών ή των στοιχείων σχεδίασής τους, σε περιπτώσεις όπου δεν διεξάγεται κάποιο παιχνίδι διασκέδασης, με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδο η οποία τυγχάνει αυξημένης αποδοχής και χρήσης τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι αρκετά θετικά και αποδεικνύεται πως μέσω του gamification μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένες επιθυμητές συμπεριφορικές αλλαγές στα άτομα που εφαρμόζεται. Έτσι μετά από κάποιο διάστημα εφαρμογής του σε χώρους όπως οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση και η υγεία, παρατηρείται συνήθως σημαντική βελτίωση στην συνέπεια, την πειθαρχία, την παραγωγικότητα, την αφοσίωση και το ενδιαφέρον των ατόμων. Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθεί η εφαρμογή του gamification στην εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας.Πρόκειται για μια βιβλιογραφική εργασία που στοχεύει στην εννοιολογική σχεδίαση ενός παιγνίου, το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του. Το παίγνιο που θα αναπτυχθεί, θα βρίσκει εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της εκπαίδευσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στην παρούσα εργασία αρχικά δίνεται ο ορισμός του gamification, γίνεται μια ιστορική αναδρομή και περιγράφονται τα βασικά του στοιχεία και οι κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτό. Ακολούθως αναφέρονται κάποια παραδείγματα εφαρμογής του gamification σε τομείς όπως η υγεία η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις. Στην συνέχεια παρατίθενται το πλαίσιο εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες που εφαρμόζει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βάσει των διαδικασιών αυτών, αναπτύσσεται ένα παίγνιο που αποτελεί μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εννοιολογική σχεδίασή του. Τέλος, στα πλαίσια ενός απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε, εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για αυτήν και γίνονται μερικές προτάσεις όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής της στην πράξη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά