Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναδιοργάνωση διοικητικής διαδικασίας με χρήση συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (BPMS)

Triantis Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/64F25CC5-761E-49D6-9D66-0E44BE07BA49
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Stefanos Triantis, "Administrative process reengineering using a business process management system (BPMS)", Master Thesis,School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Hellenic Army Academy, Chania, Greece, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88312
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί καλούνται να επιβιώσουν και να βελτιωθούν σε διάφορους τομείς (π.χ. οικονομικό ισοζύγιο, πιστοποιήσεις από οργανισμούς, εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, αυτοματοποίηση λειτουργιών κλπ.), η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τους (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, εξοπλισμός, κλπ.) κρίνεται ίσως πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά. Η αλληλεπίδραση των παραπάνω πόρων μέσω γεγονότων, εργασιών και αποφάσεων εντός ενός οριοθετημένου πλαισίου με όρους αλληλουχίας συνιστά μια Διαδικασία. Η έννοια της Διαχείρισης των Διαδικασιών υπεισέρχεται σε διάφορους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών και έχει εξελιχθεί (υπό διάφορες μορφές) κατά το πέρασμα των χρόνων. Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια που γίνεται για την περαιτέρω εξέλιξή της στη σημερινή εποχή αποτελεί η επιστήμη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογικών της μέσων.Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να αναδείξει την έννοια και την αξία της ορθής Διαχείρισης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM) μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPMS) και ως αποτέλεσμα, τα επακόλουθα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη επισταμένη έρευνα στην αγορά, επικεντρωμένη σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιλογή η οποία και τελικά προτάθηκε για πιλοτική αξιολόγηση στο αρμόδιο (για την Διαδικασία Προμηθειών του Πολυτεχνείου Κρήτης) τμήμα. Το λογισμικό που επιλέχθηκε ονομάζεται "Camunda BPM" και το όνομα που δόθηκε στο Σύστημα που αναπτύχθηκε για την Διαχείριση Προμηθειών είναι το "PM SYSTEM". Το σύνολο της Διοικητικής Διαδικασίας περιγράφεται μέσω της Γλώσσας Μοντελοποίησης & Σημειογραφίας Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPMN) που απεικονίζει βήμα προς βήμα τα στάδιά της σε μορφή διαγράμματος ροής. Η ανάπτυξη κώδικα (μέσω του Camunda BPM) ήταν απαραίτητη για να καταστούν λειτουργικά τα διάφορα μέρη του BPMN σε αυτήν τη Διαδικασία. Ο τελικός στόχος ήταν η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος και η αξιολόγησή του σε ένα πιλοτικό πλαίσιο υλοποίησης της Διαδικασίας Προμηθειών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν θα ληφθούν υπόψη για πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου υλοποίησης της παραπάνω Διαδικασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά