Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές μαθηματικής βελτιστοποίησης και μέθοδοι μηχανικής μάθησης

Grammatea Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5FF3F576-34F2-4FB2-B234-D1B53C2518FE
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Γραμματέα, "Τεχνικές μαθηματικής βελτιστοποίησης και μέθοδοι μηχανικής μάθησης ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88339
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της Εργασίας είναι η εμπεριστατωμένη απόδοση της αλληλεπίδρασης που υφίσταται μεταξύ των τεχνικών οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια της μαθηματικής βελτιστοποίησης και των μεθόδων που διέπουν τη λειτουργία της μηχανικής μάθησης.Προς αυτή την κατεύθυνση, αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στα δύο ως άνω αντικείμενα, θα δοθούν κατ’ αρχάς, οι κύριες εφαρμογές μεθόδων μαθηματικής βελτιστοποίησης για τις ανάγκες διεκπεραίωσης θεμάτων μηχανικής μάθησης. Ειδικότερα, θα συζητηθούν θέματα όπως ο μαθηματικός προγραμματισμός στη μηχανική μάθηση και οι αλγοριθμικές τεχνικές της βελτιστοποίησης που αξιοποιούνται για τις ανάγκες της μηχανικής μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχετικές μεθόδους του μεικτού ακέραιου προγραμματισμού και της μη-κυρτής βελτιστοποίησης, ως επίσης και τις τεχνικές της πολυδιάστατης βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων που αναπτύσσονται για τη μηχανική μάθηση και την αναγνώριση προτύπου. Ακόμη, θα συζητηθούν οι μέθοδοι βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται για τη μηχανική μάθηση μεγάλης κλίμακας, με έμφαση στη θεωρία της στοχαστικής κλίσης, καθώς και κάποιες μέθοδοι βελτιστοποίησης για εποπτευόμενη μάθηση μηχανών. Προσέτι, θα παρουσιασθούν κάποιες μέθοδοι μαθηματικής βελτιστοποίησης για μηχανική μάθηση χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη Φυσική, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση της κβαντικής μηχανικής μάθησης.Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην αντίστροφη προοπτική αλληλεπίδρασης των δύο υπό θεώρηση αντικειμένων, ήτοι στις εφαρμογές των μεθόδων μηχανικής μάθησης στη μαθηματική βελτιστοποίηση. Στα πλαίσια αυτής της αναφοράς, θα δοθούν μέθοδοι μηχανικής μάθησης που αξιοποιούνται για τους σκοπούς της ολικής βελτιστοποίησης και στρατηγικές μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη χρονοσειρών. Η εν προκειμένω αναφορά θα ολοκληρωθεί με μία προσέγγιση βασισμένη στο μαθηματικό προγραμματισμό για τον προσδιορισμό αντικειμενικών συναρτήσεων από ποιοτικές και υποκειμενικές συγκρίσεις.Η Εργασία θα ολοκληρωθεί με την παράθεση ενδεικτικών εφαρμογών μαθηματικών θεωριών σε θέματα βελτιστοποίησης και μηχανικής μάθησης. Οι επιλεγείσες εφαρμογές θα αφορούν σε εξελικτικούς υπολογισμούς στα πεδία της βελτιστοποίησης και της μηχανικής μάθησης, σε γενετικούς αλγορίθμους στις θεωρίες αναζήτησης, βελτιστοποίησης και εκμάθησης μηχανής, σε αυτόματα εκμάθησης στις στρατηγικές σχεδιασμού ελέγχου και, τέλος, στη γενετική βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών συνόλων για τη δημιουργία βελτιωμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης των μοριακών ιδιοτήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά