Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προβλέψεις πωλήσεων κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω ANFIS

Tsouvalakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF51598E-E9B2-422C-A0E9-54BC1DC7CF2B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσουβαλάκης, "Προβλέψεις πωλήσεων κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω ANFIS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88399
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες real estates και πολυεθνικές έχουν ρίξει την προσοχή τους στον τομέα κατασκευής των ακινήτων. Η ανάγκη αυτή έχει δημιουργηθεί λόγω της μεγάλης αγοράς και ζήτησης κατοικιών. Αξίζει να σημειωθεί ,ότι η αγορά των ακινήτων έχει αυξηθεί λόγω την μεγάλης αύξησης του πληθυσμού ,της αστικοποίησης των ανθρώπων και της μεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης (οπού κάποιες εργασίες γίνονται αυτοματοποιημένα και έτσι πετυχαίνουν ταχύτερο χρόνο παράδοσης). Επίσης ένας ακόμα μεγάλος παράγοντας που παρατηρείτε τα τα τελευταία χρόνια και παίζει μεγάλο ρόλο στην πώληση των ακινήτων είναι το Airbnb οπού πολλοί ιδιοκτήτες βάζουν την κατοικία τους στην πλατφόρμα έναντι ημερήσιου ενοικίου. Επιπρόσθετα πολλές εταιρίες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο χρηματιστήριο γεγονός που δείχνει ότι η πωλήσεις και οι αγορές των ακινήτων έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία .Για τους λόγους αυτούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές με στόχο την πρόβλεψη των πωλήσεων. Όσo πιο αποτελεσματική είναι η πρόβλεψη αυτή, τόσo πιo επιτυχημένη είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα. Oι περισσότερες διαδικασίες στον επιχειρηματικό τoμέα είναι δυναμικές και μη-γραμμικές, γεγoνός που σημαίνει πως δεν μπoρούν να προσεγγιστούν με συμβατικές τεχνικές.Για την διεκπεραίωση της διπλωματικής χρησιμοποιήσαμε μία εναλλακτική τεχνική η οποία βασίζεται σε προγραμματισμό με το λογισμικό της MATLAB και συγκεκριμένα στην πρόβλεψη των μηνιαίων πωλήσεων ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρησιμοποιώντας τις πωλήσεις προηγούμενων μηνών (τα δεδομένα χρονολογούνται από τις 01-1-1963 εώς 12-01-2019) και το ΑΝFIS, όπου εμπεριέχει χαρακτηριστικό δείγμα των νευρωνικών δικτύων και της ασαφούς λογικής. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία αναφορά στη βιβλιογραφία ώστε να γνωρίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι και σήμερα. Έπειτα καταγράφεται η θεωρητική βάση που είναι απαραίτητη για την κατανόηση του αντικειμένου και αναλύεται η περίπτωση μελέτης μας. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα και παρατίθεται η βιβλιογραφία και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά