Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επιχειρησιακή ανάλυση της κρίσης μετά από σύγκρουση που προκύπτει για ενεργειακούς λόγους και η συνεισφορά της στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από διεθνείς οργανισμούς

Papageorgiou Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FCD08E69-5481-4B8D-B57D-8AD10B8B8C43
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παπαγεωργίου Νικόλαος, "Η επιχειρησιακή ανάλυση της κρίσης μετά από σύγκρουση που προκύπτει για ενεργειακούς λόγους και η συνεισφορά της στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από διεθνείς οργανισμούς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88417
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα έθνη, αναμφισβήτητα, χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας και πρώτων υλών για να στηρίξουν την ανάπτυξη και να διατηρήσουν ένα πλεονέκτημα στην παγκόσμια οικονομία. Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και τα τρωτά σημεία της διακίνησης αυτών, σε συνδυασμό με την άνιση κατανομή κατανάλωσης της ενέργειας και των πόρων, θα αυξήσουν την πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ των εισαγωγέων, των εξαγωγέων και των χωρών διέλευσης, ιδίως σε πολιτικά ασταθείς περιοχές. Ο ανταγωνισμός για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα στρατηγικής σημασίας υλικά, το νερό και την καλλιεργήσιμη γη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένταση σε διάφορες περιοχές. Τα έθνη επιδιώκουν να διατηρήσουν την πρόσβαση στους ήδη περιορισμένους πόρους, προκειμένου να διατηρήσουν τα εθνικά επίπεδα ανάπτυξης τόσο για οικονομικούς όσο και για λόγους ασφάλειας. Η επιχειρησιακή ανάλυση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν μείζονος σημασίας δραστηριότητες, καθώς γίνεται αντιληπτό πως η διαδικασία οργάνωσης στερείται νοήματος και σημασίας δίχως την αντίστοιχη του «λαμβάνειν» αποφάσεις.Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει την επιχειρησιακή ανάλυση μίας ενεργειακής κρίσης μέσα από τη μελέτη του ιστορικού «γίγνεσθαι» τόσο για τη ίδια τη διαδικασία της ανάλυσης όσο και για τους λόγους που οδηγούν σε σύγκρουση – ιδιαίτερα τους ενεργειακούς - καθώς και για τις μεθόδους λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια καταγραφής των μοντέλων - θεωρητικών προτύπων της ανάλυσης και η συσχέτισή τους με εκείνες τις μεταβλητές που είναι απαραίτητες για την ποιοτική και ποσοτική έρευνα με την οποία θα συλλεχθούν αποτελέσματα και, κατόπιν, συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης, μέσα από μαθηματικά, και όχι μόνο, εργαλεία θα επιχειρηθεί η εξακρίβωση εάν και κατά πόσο επαληθεύονται ή όχι, και κατά πόσο, τελικά, συνεισφέρουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά