Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση εργασιών στα δεξαμενόπλοια

Peleki Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A1656ED-6960-4443-863F-BC5693C3E53C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Πελέκη, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση εργασιών στα δεξαμενόπλοια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88459
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση επικινδυνότητας κατά την εκτέλεση των εργασιών καθ’ όλο τον χρόνο που το πλοίο βρίσκεται εν πλω καθώς και όταν βρίσκεται σε λιμάνι φορτοεκφόρτωσης. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν με στατιστικά ατυχημάτων, κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με συνεντεύξεις από ειδικούς (SQE Department).Για την ανάλυση του κινδύνου θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος bow-tie. Η μέθοδος Bow-tie είναι μια μέθοδος αξιολόγησης κινδύνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει και να αποδείξει αιτιώδεις σχέσεις σε σενάρια υψηλού κινδύνου. Επιπλέον συμβάλει στην κατανόηση από το προσωπικό της διαχείρισης κινδύνου καθώς και το ρόλο του σε αυτό. Τέλος σε κάθε εργασία μετά την αξιολόγηση κινδύνου θα ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά